Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Resrvations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Biblioteka wawelska

Antoni Franaszek
Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych
Autor omawia funkcje i nazewnictwo czterech zachowanych do dziś budowli gotyckich: Kurzej Stopki, Pawilonu Gotyckiego, baszty Jordanki i Senatorskiej, które przez wielu badaczy były błędnie określane. Podjęta została polemika z ich poglądami, a w konkluzji podane uzasadnione tezy. Nieznane fakty oraz próby wyjaśnienia etymologii nazw historycznych zostały wplecione w interesująco ukazane dzieje pałacu gotyckiego.
Streszczenie w języku francuskim.
Kraków 1989 (wyd. 2), ss. 128, il. 8, 5 planów, format B5
Cena: 3
Franciszek Leśniak
Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku.
Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego Monografia obejmująca trzy stulecia działania wielkorządców i funkcjonowania urzędu. Autor ustalił daty i zasady obejmowania, piastowania i składania urzędu. Wprowadził istotne korekty do opracowania Urzędnicy województwa krakowskiego; skorygował zapisy herbarzy, ustalił pochodzenie, koligacje rodzinne, przebieg wykształcenia, osiągane urzędy. Praca zawiera 44 biogramy wielkorządców, z których niewielu uwzględnia Polski słownik biograficzny.
Streszczenie w języku angielskim.
Kraków 1996, ss. 328, il. 17, 3 mapy, format B5
Cena: 20
hometop