Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Resrvations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Studia do dziejów Wawelu

Kończący serię Tom V
SPIS TREŚCI
K. Kuczman: J.T. Petrus, Jerzy Szablowski 1906-1989. Spis publikacji Jerzego Szablowskiego
W. Heflik, K. Matl: Charakterystyka geologiczna jaskini Smocza Jama na Wawelu.
J. Piaskowski:  Technologia wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych ze wzgórza wawelskiego
K. Wasylikowa: Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych
J. Kalinowska:  Kaplica Jana Hinczy w katedrze na Wawelu i jej malowidła ścienne
K. Targosz, Kaplica biskupa Jakuba Zadzika w katedrze na Wawelu i jej architekt Sebastian Sala
I. Burnatowa:  Płaszcz kawalera Orderu Św. Ducha ofiarowany królowi Janowi III Sobieskiemu
J. Szablowski: Nieznane i mało znane plany katedry wawelskiej (ich znaczenie dla dziejów Wawelu i topografii zabytku)
MISCELLANEA
Z. Pianowski: W sprawie sporu o fundację katedry gotyckiej na Wawelu
Z. Fuiński: Uwagi o wawelskiej zbroi turniejowej
M. Hennel-Bernasikowa: Dziewiętnasty arras biblijny z kolekcji króla Zygmunta Augusta
J.T. Petrus: Strzelba z 1615 r. w zbiorach wawelskich
M. Hennel-Bernasikowa: Dwa gobeliny według projektów Jacoba Jordaensa w zbiorach wawelskich
R. Skowron: Towarzystwo Dobroczynności. Organizacja i działalność Ogólnego Domu Schronienia Ubogich na Wawelu (1816-1846)
B. Fischinger: Obraz Saturnina Świerzyńskiego "Wnętrze katedry wawelskiej"
L. Lameński: Muzeum Narodowe i Lapidarium na wzgórzu wawelskim w przeistoczonym gmachu poszpitalnym
K. Wilkus: Odkrycie grobów królewskich w katedrze wileńskiej
Streszczenia w języku francuskim.
Kraków 1991, ss. 584, il. 249, format A4
Cena: 5
Miejsce powyższej serii zajmują dwie edycje:

ACTA ARCHAEOLOGICA WAWELIANA
(obejmują prace monograficzne i zbiorowe)

STUDIA WAWELIANA
(tematyka z zakresu historii, historii sztuki i nauk pokrewnych)
hometop