Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Resrvations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Studia Waweliana

Tom I
SPIS TREŚCI
M. Walczak: Przemiany architektoniczne katedry krakowskiej w pierwszej połowie XV wieku i ich związek z działalnością fundacyjną kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
A. Franaszek, W. Urban: Oblaty dokumentów dokonane przez księdza Stanisława Fogelwedera
J. Renner: Późnorenesansowe kafle wawelskie z motywem rozety w kwadracie
R. Skowron: Restauracja i urządzenie zamku wawelskiego na przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1787
J. Daranowska-Łukaszewska: Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?
A. Witko: Nowe urządzenie krypt królewskich na Wawelu w latach siedemdziesiątych XIX wieku
VARIA
Jan Błyskosz (1931-1992)
Z. Marek: W sprawie "klątwy" króla Kazimierza Jagiellończyka
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w latach 1990-1991.
Kraków 1992, ss. 138, il. 98, format A4
Cena: 5
Tom IV
SPIS TREŚCI
J.Wyrozumski: Święty Gereon i próba zaszczepienia jego kultu w Polsce
K. Czyżewski, M. Walczak: Ślepe maswerki w katedrze krakowskiej
W. Marcinkowski: Późnogotyckie "Narodziny Chrystusa" w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Uwagi o szwabsko-bawarskim stylu reliefu
B. Frey-Stecowa: Znaczenie wzorów graficznych dla identyfikacji wizerunków na fryzie w krużgankach zamku wawelskiego
K. Kuczman: Renesansowe głowy wawelskie. Stan wiedzy i postulaty badawcze
K. Wróblewska: Portret Fryderyka Henryka Orańskiego, namiestnika Zjednoczonych Niderlandów
O. Sieradzka: Portrety Wielopolskich z wieku XVIII w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
M. Adamska: Przedmioty ze zbiorów wawelskich w "Album zamoyskim". Przyczynek do XIX- wiecznej ikonografii zabytków sztuki w Polsce
R. Skowron: Tomasza Prylińskiego "Zdanie sprawy ze studiów i poszukiwań do planów zamku królewskiego na Wawelu"
VARIA
K. Jachieć: Anna Misiąg-Bocheńska (1904-1994)
K. Czyżewski, D. Nowacki, M. Piwocka: "Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII" - na marginesie wystawy
P. Stępień: Sień wjazdowa pałacu wawelskiego - uwagi po konserwacji
K. Czyżewski: Nowa ekspozycja w muzeum katedralnym na Wawelu
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w roku 1994
Kraków 1995 , ss. 212, il. 232, format A4
Cena: 15
Tom V
SPIS TREŚCI
M. Myśliński: Stauroteka bizantyńska ze Skarbca Koronnego na Wawelu
M. Hennel-Bernasikowa: Czarno-białe tkaniny Zygmunta Augusta
D. Nowacki, B. Vitkauskiené: Srebrna kaseta w Skarbcu Koronnym na Wawelu i jej twórca
M. Piwocka: Namiot z kolekcji Lanckorońskich w Zamku Królewskim na Wawelu
R. Skowron: Apartament królewski w zamku krakowskim w XVII wieku. Analiza wstępna
F. Leśniak: Królewskie komisje inwentarzowe w wielkorządach krakowskich (2. połowa XVI-XVIII w.)
W. Niewalda, H. Rojkowska: Fortyfikacje kleszczowe Wawelu. Badania architektoniczne elewacji zewnętrznych
P. Stępień: Problemy technologiczne konserwacji fortyfikacji kleszczowych Wawelu
E. Bularz-Neugebauer, R. Skowron: Wawelska manufaktura sukienna z okresu Wolnego Miasta Krakowa
A. Szczerski: Ze studiów nad obrazami szkoły angielskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu "Krajobraz z chatą" i "Krajobraz wiejski"
VARIA
O. Sieradzka: O kilku małopolskich dziełach sztuki z drugiej połowy XV wieku, niegdyś w zbiorach wawelskich
A. Betlej: Nieznany projekt nagrobka Jana Aleksandra Lipskiego
T. Węcławowicz: Ostrołukowe płyciny maswerkowe przy oknach katedry wawelskiej
K. Czyżewski, M. Walczak: Raz jeszcze o ślepych maswerkach gotyckich w katedrze krakowskiej
K. Czyżewski: Konserwacja ołtarza i tabernakulum w kaplicy Batorego w katedrze na Wawelu
K. Kuczman: Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (I)
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów.
Streszczenia w języku angielskim Sztuki na Wawelu w roku 1995.
Kraków 1996, ss. 212, il. 232, format A4
Cena: 20
Tom VI/VII
SPIS TREŚCI
A. Łaguna: Gotycka skrzyneczka z kości słoniowej w skarbcu katedralnym na Wawelu
B. Frey-Stecowa: Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zamku Królewskim na Wawelu
J. Miziołek: Toskańskie malarstwo cassonowe z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Studium wstępne
D. Nowacki, M. Piwocka: Orzeł w Skarbcu Koronnym na Wawelu. Ze studiów nad klejnotem doby manieryzmu
VARIA
D. Nowacki: A Gothic Pendant in the Wawel Collections
E.M. Firlet: Zabudowa wawelskiego wzgórza na portrecie Zygmunta I Starego z roku 1554. Najstarszy widok zamku od strony północno-zachodniej
R. Skowron: Nowe źródła do odbudowy zamku królewskiego na Wawelu po pożarze w roku 1702
K. R. Prokop: Konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu w okresie niewoli narodowej (1795-1918)
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1996-1997.
Kraków 1997-1998, ss. 232, il. 271, format A4
Cena: 22
Tom VIII
SPIS TREŚCI
T. Węcławowicz: Fazy budowy prezbiterium katedry na Wawelu na przełomie wieków XIII i XIV. Kościoły biskupów Muskaty, Nankera i Grota
K. Czyżewski, M. Walczak: Z badań nad gotycką katedrą w Krakowie
S. Lenczowska: Meble "drugiego renesansu" francuskiego w zbiorach wawelskich. Wzory graficzne płaskorzeźbionych "panneaux"
M. Piwocka: Jeszcze o misie i dzbanie z herbami Chodkiewiczów w skarbcu katedry na Wawelu
J.T. Petrus: Nieświeska kolekcja luf armatnich w świetle inwentarza z roku 1857
J. Gwizdałówna: Ostatnie lata wawelskiego miasteczka. Przemiany zabudowy zachodniej części wzgórza w drugiej połowie XIX wieku
M. Janicki: Tabliczki trumienne i epitafia na sarkofagach królewskich (1519-1596)
I. Kaniewska: Fundacja Melchiora i Baltazara Sobków w kaplicy Św. Trójcy w katedrze na Wawelu
R. Skowron: Związki Tadeusza Czackiego z Wawelem. Część I: "Zamek ten [...] godzien jest, aby baczność rządową zastanowił"
P. Stępień: "Cegiełki wawelskie" po konserwacji
VARIA
A. Łaguna-Chevillotte: Dwa dyptyki z kości słoniowej w Skarbcu Koronnym na Wawelu
M. Szewczyk-Naruszewicz: Konserwacja tkaniny z miecza koronacyjnego Augusta III
E.M. Firlet: "Tablica pomnikowa" księcia Krakusa na wzgórzu wawelskim
P. S. Szlezynger: Przyczynek do działalności konserwatorskiej Adolfa Szyszko-Bohusza na Wawelu
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w roku 1998.
Kraków 1999, ss. 274, il. 218, format A4
Cena: 27
Tom IX/X
SPIS TREŚCI
J. Mühlemann: Opowieść o rycerzu Ereku na krzyżu z diademów w skarbcu katedry krakowskiej na Wawelu
S. Mossakowski: Uroczystości wawelskie w styczniu 1649 roku a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego
M. Domin: Dary papieskie dla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery
J. Gwizdałówna: Dom wikariuszy na Wawelu
P. Stępień: Badania architektoniczne elewacji zamku na Wawelu. WSPOMNIENIE
J.T. Petrus: Zuzanna Puget (1940-2001)
VARIA
B. Malik: Relikty przedromańskiej dekoracji plecionkowej na Wawelu
Z. Szczerbik: Sejm koronacyjny Władysława IV w roku 1633
A. Piskorz: Pamiątki funeralne króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
J. Urban: Akt fundacji kaplicy Potockich z roku 1840 w katedrze krakowskiej
B. Ciciora: Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego
A. Janczyk: Saturnina Świerzyńskiego wnętrza katedry wawelskiej
K.R. Prokop: Dwudziestowieczne konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu
K. Kuczman: Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (II). Dossa Dossiego "Jowisz, Merkury i Cnota". Nota katalogowa
E. Wiłkojć: Konserwacja fragmentów dwóch gotyckich ołtarzy z katedry na Wawelu
M. Biborski, Z. Kędzierski, J. Stępiński: Konserwatorskie analizy metalograficzne pękniętego serca dzwonu Zygmunta
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1999-2000.
Spis artykułów t. I-X. Indeks autorów t. I-X.
Kraków 2000/2001, ss. 312, il. 135, format A4                                            
Cena: 30
Tom XI/XII
SPIS TREŚCI
Marek Walczak: Kanonizacja św. Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa
Marek A. Janicki: Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku).Część I: Epitafia biskupie i królewskie
Jerzy Żmudziński: Uwagi w sprawie datowania scyfusa królowej Jadwigi ze zbiorów drezdeńskich (w nawiązaniu do wystawy „Wawel 1000-2000”)
Dobrosława Horzela: Twórczość rzeźbiarska warsztatu tryptyku Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu      
Paweł Pencakowski: Renesansowy ołtarz główny z katedry krakowskiej w Bodzentynie
Rafał Jaworski: Zastawa paradna wielkich książąt litewskich w świetle spisu z roku 1545
Magdalena Piwocka: Proporzec Karola X Gustawa w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Jacek Kriegseisen: Srebrny serwis stołowy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Przyczynki do biografii i twórczości gdańskiego złotnika Petera von der Rennena
Kazimierz  Kuczman: Elekcja Wettina na króla polskiego – dzieło Jana Piotra Norblina
Agnieszka Janczyk: Portrety wiązane z Janem Chrzcicielem Lampim Starszym w zbiorach wawelskich
Agnieszka Janczyk: Kilka uwag na temat widoków Wawelu w grafice polskiej dwudziestolecia międzywojennego
Lanckoronsciana
Kazimierz Kuczman: Karoliny Lanckorońskiej stosunek do Wawelu
Michał Myśliński: Wczesnobizantyńska gemma w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Grzegorz Konsalik: „Adoracja pasterzy” Mariotta di Nardo ze zbiorów Karola Lanckorońskiego
Varia
Marek Janicki: „Człowiek – boże igrzysko” czyli o zaginionych inskrypcjach sprzed bramy zamku wawelskiego...
Jacek Kriegseisen: W sprawie srebrnego kufla Gabriela Wulffa
Ryszard Skowron: O powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich
Wspomnienia
Maria Hennel-Bernasikowa: Maria Piątkiewicz-Łęska (1925–2002)
Ks. Andrzej witko: Ksiądz Bolesław Przybyszewski – miłośnik i badacz Wawelu
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 2001–2002.
Wykaz skrótów. Indeks nazwisk.
Kraków 2002/2003, ss. 315, il. , format A4                                                  
Cena: 40
hometop