Pokaż obrazki | Powrót na stronę

„Tylko nie o smoku”ogłoszenie: 1 IX 2017 | finał: 15 XII 2017

15 grudnia 2017 roku uroczystym finałem zakończył się kolejny konkurs literacki przeznaczony dla dzieci. Organizatorzy konkursu - Zamek Królewski na Wawelu we współpracy z Biblioteką Kraków postanowili przeprowadzić konkurs w dwóch kategoriach wiekowych.  Od września do listopada 2017 roku napłynęło 330 prac z ponad 100 szkół z różnych regionów Polski.

Zadaniem uczestników było napisanie nowej legendy wawelskiej, w której opisywane wydarzenia miały łączyć fikcję literacką z faktami historycznymi - z umiejscowieniem opowiadanej historii w konkretnym momencie dziejów Wzgórza Wawelskiego. W pracy konkursowej mogły zostać wykorzystane inne postacie ze znanych wawelskich legend, oczywiście z wyłączeniem smoka.

W dniu 6 grudnia 2017 roku jury pod przewodnictwem Barbary Gawryluk, znanej autorki książek dla dzieci, dziennikarki i tłumaczki szwedzkiej literatury dziecięcej, spośród 28 prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

  • Kategoria I (kl. IV – VI)

I miejsce – Małgorzata Solecka, SP 164 w Krakowie
za pracę Wielka uroda księżniczki Anny

II miejsce – Joachim Okarmus, OSM I stopnia w Krakowie
za pracę O wawelskim lisie

III miejsce – Kamil Gzyl, SP w Woli Zachariaszowskiej
za pracę O Dzwonie Zygmunta i białej gołębicy

Wyróżnienia

Mateusz Gramza, OSM I stopnia w Krakowie
za pracę Jak wawelski zamek wrócił w polskie ręce

Martyna Szydełko, SP im. BŁ. Celiny Borzęckiej w Krakowie
za pracę O królu Kazimierzu III Wielkim oraz Wieży Łokietkowej

Sabina Gryglewska, Społeczna SP nr. 3 w Krakowie
za pracę Jak Wąwel uratował Kraków

Sofia Conti, SP nr 162 z OI w Krakowie
za pracę Czarownica

Kornel Lewandowski, SP nr 1 w Strykowie
za pracę Legenda o kominku w Sali pod Ptakami

  • Kategoria II (VII kl. SP i II, III Gimnazjum)
I miejsce – Kamila Glińska, SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Niepołomicach
za pracę Wierny przyjaciel wielkiej królowej

II miejsce – Franciszek Formella, SP w Nowym Dworze Wejherowskim
za pracę O Franku i czerwonych bucikach

III Miejsce – Małgorzata Duś, SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Niepołomicach
za pracę O świętym krzyżyku i ślepych drzwiach Wawelu

Wyróżnienie

Anna Gądek, SP nr 134 w Krakowie
za pracę Legenda o sześciu braciach, którzy uratowali polskie korony

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim za tak liczny udział.
Każdemu z nich zostanie przesłany pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Wyrazy podziękowań przekazujemy także wszystkim wawelskim sponsorom, fundatorom licznych nagród, tym nagród głównych ufundowanych przez firmę PocketBook.

Bożena Litewka, Anna Grychowska, Robert Adamczak