Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Prywatne Apartamenty Królewskie

Obejmują  sale na pierwszym piętrze zamku - prywatne pokoje królewskie, komnaty świty dworskiej i pomieszczenia dla gości.

 
Na południe od schodów Poselskich, cztery komnaty stanowiły apartament przeznaczony dla gości królewskich. W tej części pałacu zachowały się renesansowe stropy modrzewiowe, a w dwóch salach również pierwotne malowane barwne fryzy ścienne. Szczególną uwagę zwracają gotycko-renesansowe portale, dzieło mistrza Benedykta. Wyposażenie pochodzi z epoki renesansu; są to dzieła północnoeuropejskie i włoskie, w tym arrasy pejzażowo-zwierzęce i groteskowe króla Zygmunta Augusta. W dwóch ostatnich salach wyróżniają się obrazy włoskie z dawnej kolekcji Lanckorońskich. Ponad 60 obrazów z tej kolekcji tworzy studiolo w salce gotyckiej wieży zwanej Jordanką.
 
W północno wschodnim narożniku zamku, z gotyckimi pomieszczeniami, znajduje się urokliwa, tajemnicza Kurza Stopka; w wieży Łokietkowej mieściła się niegdyś sypialnia Zygmunta Starego, a opodal także gabinet w wieży Zygmunta III, z bogatą dekoracją stiukową z czasu około roku 1600. W okresie międzywojennym wieku XX  w tej  części pałacu urządzono prywatny apartament prezydenta Ignacego Mościckiego,  o czym przypomina zrekonstruowana sypialnia prezydencka w wieży Duńskiej. W północnym skrzydle pałacu znajdują się dwie sale z eksponatami z czasów panowania w Polsce dynastii Wettinów, w tym interesujący zbiór porcelany miśnieńskiej, sreber oraz dywany dworskie. Dwie ostatnie sale, w tym reprezentacyjna kolumnowa, urządzone są w stylu klasycystycznym.
Wybrane sale
Sypialnia gości królewskich


Komnata z oryginalnym modrzewiowym stropem i, również renesansowym, z 1. połowy XVI wieku, malowanym barwnym fryzem ściennym, z wyobrażeniem głów ludzkich. Arras, wyrób brukselski z poł. w. XVI, przedstawia Eliasza przed królem Achabem; wśród obrazów z kolekcji Lanckorońskich cenne dzieła Simone Martiniego, Bernarda Daddiego i Jacopa del Sellaio. Do pierwotnego przeznaczenia sali nawiązuje późnorenesansowe łoże angielskie. Okazały piec kaflowy z w. XVIII pochodzi z zamku w Wiśniowcu na Wołyniu.

Kurza Stopka


Dwa kameralne pomieszczenia w gotyckiej, z w. XIV, przerobionej w epoce renesansu i w XX w. narożnej wieży-belwederku, części zamku zwanej ongiś Kurzą Nogą. Z okien roztacza się rozległy widok na stary Kraków. Nie jest znane pierwotne przeznaczenie tych wnętrz. Tu zapewne królowie spędzali samotne chwile, pogrążeni w refleksji nad ważnymi sprawami. Portale z herbem Wazów oraz kominek pochodzą z czasu około r. 1600. W okresie międzywojennym w. XX wykonano obecny strop z plafonem pędzla Zygmunta Waliszewskiego, a ściany wówczas wyłożono XVIII-wiecznym kurdybanem. Obrazy renesansowe, głównie francuskie.

Sala kolumnowa


W w. XVI przechowywano tu srebra stołowe, a w w. XVIII, wstawiając kolumny, zamieniono na salę reprezentacyjną. Dziś wnętrze urządzone jest w duchu klasycystycznym. Portrety polskich osobistości z czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym jego podobizna, stworzona w pracowni Marcelego Bacciarellego. Zespół klasycystycznych mebli z kurdybanowym obiciem.