Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Konkurs "Krakusek"

 

REGULAMIN 
XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE
„KRAKUSEK”  2016/2017

1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego oraz Akademia Żakowska.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.

3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez propozycję lektury wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie, rodzinna gra terenowa.

4. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.

5. Ważne terminy:

zgłoszenie
klasy do konkursu  – od 10 września do 17 października 2017
I etap (szkolny) – 22 luty (środa) 2017 r. – uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;
II etap (finał) – 5 kwietnia (środa) 2017 r.– laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu;
Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. na Zamku Królewskim na Wawelu.

Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 290 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 10 września do 17 października 2017  poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → “Krakusek”.
  Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend –  wrzesień 2016 – styczeń 2017 (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2017 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 22 lutego 2017 r., polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
   
 • Testy będą przesyłane 20 lutego 2017 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów)
  i zarejestrowanie go, najpóźniej do 10 marca 2017 r., przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału –  link zostanie Państwu przesłany e-mailem.

Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu  zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun;
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.

7. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

8. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą:
 • Lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu[1]
  Rezerwacja lekcji od 12 września– Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek  godz. 9.00-12.00; 14.00-15.00). Lekcje rozpoczną się od 4  października.   

 • Wycieczka po Krakowie pt. „Krakowskim tropem obronności i osobliwości” – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2]
  Rezerwacja od 1 września(im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl, ariari@poczta.onet.pllub oraz tel./fax.: 12 635 40 70 (w godz. 14.00 - 18.00)
   
 • Rodzinna gra terenowa mająca na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 18 lub 26 marca 2017 (do wyboru)[3].
  Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także  osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2017 r.
 • Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest hasło: „JAK DAWNIEJ MIESZKAŃCY BRONILI KRAKOWA I WAWELU”

9. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
►      Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  Kraków i okolice, Wydawnictwo Skrzat,
SPACER I, II , IV  oraz z rozdziału III informacja o kościele św. Andrzeja.
     Jan Adamczewski Opowieści Starego Krakowa, Wydawnictwo Skrzat:
„O grocie króla Łokietka”                                      
„O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował” 
„O świętym Florianie – patronie Polski” 
     Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 
„O Kazimierzu, zwanym królem chłopów”
„O Smoku wawelskim i mądrym szewczyku”
„O podziemnym zamku na Wawelu i o śpiących rycerzach”
„O hejnale z Mariackiej Wieży”

10. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.

11. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Burzyńska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, 31–142 Kraków,  ul. Krowoderska 8
tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 – 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

12. Wszystkie ważne informacje dot. konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na  stronach internetowych organizatorów konkursu:
www.wawel.krakow.pl,    www.sto64.krakow.pl,   www.akademiazakowska.pl

[1]     Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny, cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.

[2]     Wycieczka trwa ok. 3 godziny; cena: 12 zł od dziecka. Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci).

[3]     Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 12 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).  
 

link do rejestracji klasy

Krakusek - edycje I-V