Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Konkurs "Krakusek"

 

REGULAMIN
XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE
„KRAKUSEK”  2017 / 2018

1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego oraz Akademia Żakowska.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez propozycję lektury wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie, rodzinna gra terenowa.
4. Tematem tegorocznej edycji jest: „Kraków królów i bohaterów”.
5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
6. Ważne terminy:
 • zgłoszenie klasy do konkursu – od 11 września do 20 października 2017
 • I etap (szkolny) – 17 stycznia (środa) 2018  – uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich szkół;
 • II etap (finał) – 22 marca (czwartek) 2018 – laureaci będą uzupełniali testy konkursowe na Zamku Królewskim na Wawelu;
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 17 kwietnia (wtorek) 2018 na Zamku Królewskim na Wawelu.
Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja 2018 w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422-51-55 w. 290 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

7. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 11 września do 20 października 2017  poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl
  zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → "Krakusek".
  Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend – wrzesień 2017-styczeń 2018 (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2018 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 17 stycznia 2018, polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 15 stycznia 2018 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu.
  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go, najpóźniej do 9 lutego 2018, przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany e-mailem.
  Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni  których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata.
  Wraz z testami do I etapu  zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
9. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji pt.: „Kraków królów i bohaterów” obejmujące:
 • lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu1.
  Rezerwacja lekcji od 11 września – do 30 października 2017 – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422-51-55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00-12.00; 14.00-15.00).
  Lekcje rozpoczną się od 4  października.
   
 • wycieczkę po Krakowie – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską2.
  Rezerwacja od 1 września 2017 (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515-076-126, 511-727-104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl albo drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com.
  Wycieczki rozpoczną się od 11 września.
 • rodzinną grę terenową mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 10 lub 17 marca 2018 (do wyboru)3.
  Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacjao grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2018.
10. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
 ►Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat:
-Spacer I (informacje o Janie Matejce, królach: Władysławie Jagielle i Janie Sobieskim);
-Spacer  II (informacje o kościele Mariackim, Sukiennicach oraz Wieży Ratuszowej);
-Spacer III (informacje o kościele Franciszkanów  oraz  o Stanisławie Wyspiańskim);
-Spacer IV (informacje o królach: Władysławie Łokietku, Kazimierzu Wielkim, Władysławie Jagielle oraz o Tadeuszu Kościuszce, a także o Szczerbcu  i  Dzwonie Zygmunta);
-spacer VI (informacje o Tadeuszu Kościuszce i Józefie Piłsudskim).
  ►Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:
-„O grocie króla Łokietka”;                                      
-„O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka”.
  ►Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 
-„O Kazimierzu, zwanym królem chłopów”;
-„O Dzwonie Zygmunta”.
►wiadomości zawarte w materiałach z lekcji muzealnej, wycieczki po Krakowie, a do finału – z gry rodzinnej.
11. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.

12. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Burzyńska –  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4,  31–142 Kraków,  ul. Krowoderska 8, tel. 695-996-566 (godz.16:00-17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl
13. Wszystkie ważne informacje dot. konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu:
www.wawel.krakow.pl, www.sto64.krakow.pl, www.akademiazakowska.pl

 1. Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny, cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych – 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.
 2. Wycieczka trwa ok. 3 godziny; cena: 13 zł od dziecka. Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci).
 3. Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 12 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).

Krakusek - edycje I-V