x
Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Pomiń menu
Zamek Królewski na Wawelu - STRONA GŁÓWNA
wyszukiwanie zaawansowane
pl en większy rozmiar czcionkiwersja dla słabowidzących
MenuWzgórze Wawelskie - plan

Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
31-001 Kraków, Wawel 5

centrala
tel. 12 422 51 55
zamek@wawel.org.pl

informacja turystyczna
tel. 12 422 51 55, wew. 219
informacja@wawel.org.pl

rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich
tel. 12 422 16 97
bot@wawel.org.pl

kontakt dla mediów
tel. 12 422 51 55
wew. 380, 341
pr@wawel.org.pl
Press room
przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu
przejdź na stronę Esklepu Zamku Wawelskiego
Pobierz...

„Tylko nie o smoku”ogłoszenie: 31 VIII 2017
finał: 15 XII 2017

Nawiązując do dziejów Wzgórza Wawelskiego, napisz nową legendę wawelską. Zapomnij, że kiedykolwiek istniał smok wawelski, wymaż z pamięci drewnianą głowę kobiety z opaską na ustach, nie powtarzaj opowieści o słynnym błaźnie króla Zygmunta I. Użyj wyobraźni i powiąż ją z historycznymi faktami. Być może Twoja legenda okaże się jeszcze ciekawsza.

Organizatorzy:
  • Zamek Królewski na Wawelu
  • Biblioteka Kraków
REGULAMIN

1. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 31- 001 Kraków, Wawel 5
i Biblioteka Kraków, 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, zwani dalej Organizatorami, ogłaszają konkurs na napisanie nowej legendy wawelskiej – „Tylko nie o smoku...”

2. Cele konkursu:
• zainspirowanie dzieci i młodzieży do pisania i prezentacji własnej twórczości literackiej,
• rozwijanie umiejętności literackich ze wskazaniem na poprawność językową
i stylistyczną,
• poszerzenie znajomości historii Wzgórza Wawelskiego,
• zainteresowanie zagadnieniami literacko – historycznymi,
• zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Kraków dotyczącego historii.

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
Kategoria II: uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II– III gimnazjów

5. Prace powinny być napisane komputerowo i wydrukowane do objętości 4 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

6. Tekst pracy powinien łączyć fakty historyczne z fikcją literacką, ale opisywane wydarzenia powinny być umiejscowione w konkretnym momencie rzeczywistych dziejów Wzgórza Wawelskiego. Jak wskazuje tytuł konkursu, postać smoka nie może występować w nadesłanych pracach. Uczestnicy mogą wykorzystać inne postacie ze znanych wawelskich legend.

7. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi być napisany samodzielnie przez jednego autora.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 18 listopada 2017 roku nadesłać napisaną przez siebie legendę oraz wypełnioną kartę uczestnictwa.

9. Pracę w formie drukowanej należy przesłać pod adres:
Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5, 30–001 Kraków,
z dopiskiem: Legenda. „Tylko nie o smoku...”.

10. Organizatorzy powołują Jury konkursu w skład którego wejdzie 3 członków, pod przewodnictwem Barbary Gawryluk.

11. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• poziom literacki legendy,
• zgodność z tematyką,
• pomysłowość i oryginalność,
• poprawność stylistyczną i ortograficzną,
• interpretację tematu,
• spełnienie wymogów formalnych.

12. Jury przyzna nagrody główne i wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac dla celów statutowych.

15. Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się
15 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00,
w budynku nr 7 (sale edukacyjne) na Wzgórzu Wawelskim.

16. Laureaci o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

17. Informacje o konkursie udzielane są przez:

• Bożena Litewka, Dział Oświatowy Zamku, tel. 12 422-51-55, wew. 325
Robert Adamczak, Dział Oświatowy Zamku, tel. 12 422-51-55, wew. 443
w godzinach 8.30-10.00 oraz 14.00-15.00

• Pracownicy Działu Metodycznego Biblioteki Kraków, tel. 12 61-89-100, wew.126
w godzinach 8.00-15.30

Pobierz... Karta uczestnictwa

Pobierz... Regulamin Konkursu

strona głównado góry