x
Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Pomiń menu
Zamek Królewski na Wawelu - STRONA GŁÓWNA
wyszukiwanie zaawansowane
pl en większy rozmiar czcionkiwersja dla słabowidzących
MenuWzgórze Wawelskie - plan

Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
31-001 Kraków, Wawel 5

centrala
tel. 12 422 51 55
zamek@wawel.org.pl


informacja turystyczna
tel. 12 422 51 55, wew. 219
informacja@wawel.org.pl


rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich
tel. 12 422 16 97
bot@wawel.org.pl


kontakt dla mediów
tel. 12 422 51 55
wew. 380, 341
pr@wawel.org.pl

 

Press room
przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu
przejdź na stronę Esklepu Zamku Wawelskiego
Pobierz...

Konkurs "Krakus"


REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE
„KRAKUS” 2016 / 2017

 
1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych.

3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend.

4. Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Tematem tegorocznej edycji będą: Dawni mieszkańcy i obrońcy Krakowa i Wawelu.

5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.

6. Ważne terminy:
I etap (szkolny) - 10 maja (środa) 2017 r. (uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół);

II etap (finał) - 24 maja (środa) 2017 r. 
(laureaci testy konkursowe będą uzupełniali w salach edukacyjnych budynku nr 7 Zamku Królewskiego na Wawelu) – godzina 10.00 oraz 12.00 (szczegółowe informacje i podział na grupy zostaną podane drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem finału).

Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 8 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 10.00 w salach edukacyjnych budynku nr 7 Zamku Królewskiego na Wawelu.
 
7. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie od 4 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → “Krakus”. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis swojego e-maila kontaktowego.
  link do rejestracji
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły w dniu 10 maja 2017 r. I etapu konkursu, polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas.
Testy będą przesyłane 8 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 – 15. 30 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu.

Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.

Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy włas-ne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciel we własnym zakresie organizuje dogrywkę i wy-łania jednego kandydata.
Wraz z testami do I etapu zostanie przesłany wzór dyplomu, aby mogli nim Państwo nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go, najpóźniej do 17 maja, na stronie internetowej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany e- mailem. 
UWAGA! W przypadku, kiedy do konkursu przystępują uczniowie klas 5 i 6 zgłoszeni w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego, możliwe jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy piątej, jednego z klasy szóstej.
 • Udział laureata etapu szkolnego w finale 24 maja 2017 r.; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
   
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

9. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 290 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

10. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:
 • lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu1.
Rezerwacja od 4 stycznia 2017 r. – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00 - 12:00, 14.00-15.00). Lekcje muzealne prowadzone będą od 14 lutego 2017.
 • gra terenowa – realizowana przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego w terminach 25 lub 28 kwietnia 2017 r. do wyboru2.
Rezerwacja od 4 stycznia do 30 marca 2017 r. - na adres: aburzynska@sto64.krakow.pl (w zgłoszeniu należy podać: numer lub nazwę szkoły, ilość dzieci w klasie, nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy nauczyciela, adres e-mailowy do kontaktu oraz wybrany termin.
Liczba grup mogąca brać udział w danym terminie jest ograniczona, dlatego wybór dogodnego terminu zależy od kolejności zgłoszeń).

11. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie;
W ROZDROBNIONYM PAŃSTWIE podrozdział:
◘ W wirze walk o scalenie państwa;
DWA WIEKI ROZKWITU podrozdziały:
◘ Stolica zjednoczonego królestwa,
◘ Potęga krakowskiego mieszczaństwa.
 
Ewa Stadtmüller, AnnaChachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat,
SPACER I, II i IV oraz z rozdziału III informacja o kościele św. Andrzeja.
 
Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:
◙ „O grocie króla Łokietka”,
◙ „O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka”,
◙ „O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował”,
◙ „O świętym Florianie – patronie Polski”.
 
Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:
◙ „O Kazimierzu, zwanym królem chłopów”,
◙ „ O Smoku wawelskim i mądrym szewczyku,
◙ „ O podziemnym zamku na Wawelu i o śpiących rycerzach”,
◙ „ O hejnale z mariackiej wieży”.

12. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, lekcji muzealnej i gry terenowej.
 
13. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Burzyńska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, 31–142 Kraków, ul. Krowoderska 8,
tel. 695 99 65 66 (godz. 15:00 – 17:00)
e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl
 

Lekcja muzealna – trwa ok. 1,5 godziny. Cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych: 3 zł od dziecka
i 30 zł od grupy. Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.
Gra terenowa – trwa ok. 3 godzin. Cena 9 zł od ucznia. Szczegółowe informacje o grze pojawią się na stronie www.sto64.krakow.pl w zakładce SZKOŁA DLA MIASTA w drugiej połowie marca.


Pobierz... Regulamin Konkursu do pobrania

Archiwum konkursu

 

Pobierz... 2014

Pobierz... 2015

Pobierz... 2013

Pobierz... 2016

strona głównado góry