x
Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Pomiń menu
Zamek Królewski na Wawelu - STRONA GŁÓWNA
wyszukiwanie zaawansowane
pl en większy rozmiar czcionkiwersja dla słabowidzących
MenuWzgórze Wawelskie - plan

Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
31-001 Kraków, Wawel 5

centrala
tel. 12 422 51 55
zamek@wawel.org.pl


informacja turystyczna
tel. 12 422 51 55, wew. 219
informacja@wawel.org.pl


rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich
tel. 12 422 16 97
bot@wawel.org.pl


kontakt dla mediów
tel. 12 422 51 55
wew. 380, 341
pr@wawel.org.pl

 

Press room
przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu
przejdź na stronę Esklepu Zamku Wawelskiego
Pobierz...

Archiwum Funduszy

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

POiIŚ logotypy

W latach 2009-2013 Zamek Królewski na Wawelu przeprowadził inwestycję pn. „Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu”. Przedmiotem projektu był remont, modernizacja i adaptacja budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego dziedzińca zewnętrznego wraz z drogami dojazdowymi.


W dniu 18 maja 2013 r. odsłonięto tablice pamiątkowe projektu, w obecności Pana Przemysława Niedźwiedzkiego, V-ce Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Tego samego dnia zakończenie projektu uświetniło muzyczne wydarzenie – wersja koncertowa baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego, w wykonaniu chóru, orkiestry oraz kapeli góralskiej i zespołu „Zakopower”.

Projekt oraz koncert są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Przebieg realizacji projektu

Projekt „Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na Centrum Promocji i Informacji na Wawelu” był realizowany w latach 2009-2013, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
Całkowity koszt wyniósł ponad 16 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, pozostałe 15% z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmował następujące prace:

  • demontaż starej nawierzchni, łącznie z jej podbudową,
  • położenie nowej podbudowy i nowej nawierzchni z płyt piaskowcowych i kostki porfirowej na dziedzińcu zewnętrznym zamku, drogach dojazdowych i ciągach pieszych,
  • prace ziemne związane z wykonaniem koryta drogowego, nowej kanalizacji ogólnospławnej, wodociągu, systemu nawadniania, kanalizacji energetycznej i teletechnicznej,
  • prace izolacyjne muru obwodowego.
Cele i korzyści
Przy zachowaniu ogólnej kompozycji dziedzińca zewnętrznego wprowadzone zostały elementy zwiększające komfort pobytu turystów na Wawelu (ławki, rampy dla wózków inwalidzkich, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, obniżone krawężniki granitowe przy jezdni), a  tym samym zlikwidowano bariery utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia użytkowa wykonanych nawierzchni to około 10 000 m2.
Remont, modernizację i adaptację budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji zakończono w r. 2010, w którego ramach funkcjonują: kasy biletowe, informacja turystyczna, biuro rezerwacji zwiedzania oraz usług przewodnickich. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 790,7 m2.
Centrum zapewnia turystom informacje dotyczące m.in. wystaw stałych i czasowych, okazjonalnych pokazów, programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców, wykładów i prelekcji, oraz możliwość zakupu wydawnictw Zamku - publikacji historycznych i naukowych, przewodników, bajek i innych.
Dwa tarasy widokowe (o powierzchni 368,7 m2) usytuowane po wschodniej i zachodniej stronie Centrum zachęcają zwiedzających do odpoczynku przy kawie, gorącej czekoladzie z panoramą Krakowa i Wisłą płynącą leniwie u stóp Wawelu. W przestronnym Centrum można także zjeść posiłek, kupić pamiątkę i  wysłać e-kartkę.

Zespół i wykonawcy
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich prac czuwał Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Danuta Ziernicka – Dyrektor ds. Administracyjnych Zamku oraz Zespół Zarządzający
w składzie: Kierownik Projektu – Hubert Piątkowski, Koordynator Projektu ds. Rozliczeń – Bożena Westen, Inspektor Nadzoru Wiodący – Jarosław Skrzypek, Inspektor Branży Drogowej – Grzegorz Śladowski.
Projekt budowlany renowacji dziedzińca zewnętrznego przygotowała firma Biuro Projektowe – Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt s.j. z Krakowa. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma RDM Śródmieście Sp. z o.o
z Krakowa.

Projekt budowlany adaptacji budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji przygotowała firma Cempel i Partnerzy Konserwacja Zabytków z Krakowa – architekt wiodący Piotr Wzorek wraz z zespołem, we współpracy z architektem Martą Dymitrowską-Wysopal (aranżacja wnętrz i projekt mebli).
Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „Francuz” Stefan Francuz, Tomasz Francuz z Krakowa.
Danuta Ziernicka
Wicedyrektor ds. administracyjnych
Zamku Królewskiego na Wawelu,
Pełnomocnik ds realizacji Projektu
Na zdjęciach - odsłonięcie tablic pamiątkowych projektu,
w i na budynku Centrum Promocji i Informacji na Wawelu
fot. Alicja Rzepa

Tadeusz Kuntze "Śmierć Priama"

Powiększ -
Nowy nabytek
Zamku Królewskiego na Wawelu
Od 13 listopada 2012 r. można oglądać nowy nabytek Zamku Królewskiego na Wawelu – "Śmierć Priama" Tadeusza Kuntzego (1727-1793), jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku.
Obraz znajduje się na ekspozycji Prywatne Apartamenty Królewskie.

Sprowadzenie tego znakomitego klasycystycznego dzieła, nieznanego dotąd w Polsce, ma ogromne znaczenie nie tylko dla Zamku Królewskiego na Wawelu ale dla kultury Polskiej. Jest to jedno z trzech najpiękniejszych dzieł Kuntzego o tematyce niereligijnej w polskich zbiorach, w których artysta najpełniej ujawnił swój wysoki kunszt malarski. Pokaz i towarzyszące mu wykłady przybliżą tematykę obrazu, a także życie artysty.

"Śmierć Priama" (99 x 136 cm), obraz sygnowany i datowany TÆDEUS KUNTZE F. ROMA 1756, jest nowym nabytkiem Zamku Królewskiego na Wawelu, zakupionym na polskim rynku antykwarycznym (wcześniej był prywatną własnością we Włoszech), dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor dzieła, Tadeusz Kuntze (1727-1793), to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku, jedyny, którego twórczość osiągnęła wysoki poziom malarstwa zachodnioeuropejskiego. Pochodzi z Grünbergu (obecnie Zielona Góra); po przybyciu do Krakowa był związany z biskupem krakowskim Andrzejem Stanisławem Załuskim. W roku 1747 wysłany przez niego do Rzymu studiował w Académie de France à Rome i Accademia di San Luca. W latach 1757-1759 działał ponownie w Krakowie, następnie wrócił do Rzymu i pozostał w nim aż do końca życia. W tym czasie swe dzieła opatrywał podpisem Taddeo Polacco dla podkreślenia związku z Polską. W pierwszych latach pobytu w Rzymie szybko opanował najlepsze zdobycze tamtejszego malarstwa, preferując kierunek akademicki, klasycyzujący. W obrazie, z  tego właśnie okresu, przedstawił w sposób mistrzowski dramatyczną scenę napadu i zabicia króla Troi - Priama - przez Neoptolemosa, syna Achillesa, który, jak wiadomo, zginął ugodzony strzałą Parysa. W przedstawionej scenie syn największego bohatera wojny trojańskiej mści się w sposób okrutny na ojcu zabójcy. Akcja rozgrywa się na tarasie królewskiego pałacu, przed ołtarzem Jowisza. W tle widoczne łuny płonącej Troi. Jest to jedno z trzech najpiękniejszych dzieł Kuntzego o tematyce niereligijnej w polskich zbiorach (obok "Fortuny" i 'Obfitości" w Muzeum Narodowym w Warszawie), dzieł, w których artysta najpełniej ujawnił swój wysoki kunszt malarski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnychProjekt "Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych" to dwuletni projekt badawczy polskich i norweskich naukowców.

Łączy badania nad unikatową grupą chorągwi malowanych na jedwabiu z opracowaniem nowatorskiego projektu prototypu kasety konserwatorskiej, pozwalającej na bezpieczną ich ekspozycję i zabezpieczającej przed dalszą degradacją.
Do współpracy zaproszeni zostali wybitni specjaliści z wiodących instytucji naukowych. Miejscem ich pracy jest Zamek Królewski na Wawelu (lider projektu) i Norsk Institutt for Luftforskning z Kjeller (Norweski Instytut Badań Powietrza – Partner projektu) – jeden z wiodących ośrodków naukowych w tej dziedzinie.

Projekt i jego rezultaty jest niezwykle istotny ze względu na znaczenie wybranych chorągwi dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Rozwiązania powstałe w trakcie realizacji projektu przyczynią się do zachowania cennych zbiorów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
ETAPY PROJEKTU
Etap I - 1 XI 2009-31 I 2010
Przygotowanie wytycznych konserwatorskich dla nowego systemy ochrony zespołu zabytkowych chorągwi, obejmujących optymalne warunki ekspozycji i przechowywania obiektów.
Etap 2 – 1 XI 2009-31 X 2010
Określenie obecnych warunków środowiska w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych jako warunków odniesienia, w szczególności pomiary stężeń ozonu, tlenków siarki i azotu, poziomu zagrożenia malowanych jedwabi degradacją chemiczną przy zastosowaniu innowacyjnych dozymetrów polimerowych EWO, opracowanych przez norweskiego partnera projektu.
Etap 3 i 4 – 1 II 2010-31 III 2011
Analiza zagrożenia jedwabiu, barwników i składników warstw malarskich procesami fotoutleniania dla oceny celowości zastosowania atmosfery beztlenowej w kasetach.
Etap 5 –1 XI 2010-31 VII 2011
Wykonanie projektu modelowej kasety o kontrolowanym środowisku do ekspozycji i przechowywania chorągwi, przy szczególnym zwróceniu uwagi na dobór optymalnych materiałów i konstrukcji, tak aby zapewnione zostały jak najniższe poziomy szkodliwych zanieczyszczeń oraz optymalna stabilizacja warunków mikroklimatycznych.
Etap 6 – 1 VIII 2011 – 31 X 2011
Upowszechnienie wyników projektu, w tym zorganizowanie międzynarodowego warsztatu konserwatorsko-badawczego.

W dniu 5 października 2011 r. w Zamku Królewskim na Wawelu odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Zespół Projektu:
  • Kierownik Projektu ds. administracyjno-finansowych - Bożena Westen
  • Kierownik Projektu ds. merytorycznych - Magdalena Ozga
  • Główny Konserwator muzealny - dr Ewa Wiłkojć
  • Konserwator malarstwa - Joanna Bella
  • Konserwator tkanin - Jerzy Holc
Program badań chorągwi jedwabnych
Program badań wybranych w projekcie chorągwi jedwabnych obejmuje stałe monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz magazynach, pomiary natężenia światła i poziomu promieniowania ultrafioletowego. Dodatkowo wykonane zostaną pomiary rozkładu temperatur w pomieszczeniach kamerą termowizyjną. Pomiary stężeń ozonu, tlenków siarki i azotu wykonają badacze z NILU – partnera projektu, za pomocą innowacyjnych dozymetrów polimerowych EWO, opracowanych w Kjeller.
Kolejne badania obejmują zdjęcia obiektów w świetle analitycznym: widzialnym i ultrafioletowym, reflektografię w podczerwieni oraz oszacowanie stopnia zniszczenia włókien jedwabiu za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz zdjęć w powiększeniu mikroskopowym. Zostanie również określony skład pierwiastków obecnych we włóknach oraz w  pigmentach na malowanych powierzchniach.
Uzyskane informacje pozwolą na sporządzenie laboratoryjnych próbek sztucznie starzonego jedwabiu, które posłużą do dalszych testów laboratoryjnych.
Próbki te zostaną umieszczone w kasetach o różnej atmosferze i  warunkach, tak, aby w trakcie badań wybrać optymalne warunki dla przechowywania tkanin jedwabnych.
W wyniku projektu powstanie opracowanie optymalnego projektu modelowej kasety do bezpiecznego przechowywania unikalnych jedwabnych chorągwi malowanych.
opis chorągwi
Zagrożenia jedwabiu płynące z zanieczyszczenia środowiska

Jedwab naturalny jest włóknem pochodzenia zwierzęcego, otrzymywanym z kokonów jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego. Włókna jedwabiu zbudowane są z substancji białkowych  - fibroiny i serycyny. Proces obróbki surowego jedwabiu obejmował zaparzanie kokonów w gorącej wodzie, po odplątaniu nici gotowano w  roztworze mydła a także poddawano działaniu różnych soli metali aby nadać mu pożądaną miękkość i połysk. W procesie farbowania włókna poddawano działaniu kolejnych związków chemicznych.

Czynniki wywołujące niszczenie jedwabiu to światło – przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe, zwiększona lub zbyt niska wilgotność, podwyższona temperatura, mikroorganizmy, grzyby i  zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wysoka wrażliwość włókien jedwabnych na światło wynika z faktu, iż substancje białkowe, tworzące włókna ulegają procesowi fotoutleniania, proces ten może ulec przyspieszeniu w obecności niektórych związków chemicznych, wprowadzanych we włókna w czasie farbowania.

Zanieczyszczenia powietrza – tlenki azotu, tlenki siarki i ozon maja także duży wpływ na degradację tkanin jedwabnych. Pod wpływem wilgoci tlenki azotu i siarki ulegają przemianie w kwasy, ozon jest czynnikiem silnie utleniającym. Zbyt niska wilgotność i wysoka temperatura mogą powodować denaturyzację białek tworzących włókna, zbyt duża wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.

Rozpoznanie procesów niszczenia jedwabiu  jest kluczowe dla opracowania sposobu bezpiecznego przechowywania jedwabnych tkanin.


Koszt całego projektu wynosi 683 648 zł, w czym wkład Funduszu wynosi 579 664 zł.
Wkład własny Zamku Królewskiego na Wawelu to 64 408 zł, plus koszty niekwalifikowane (np. podatek VAT) w wysokości 39 547 zł.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Powiększ -
Powiększ -
Powiększ -

Konserwacja obrazu Lucasa Cranacha

Powiększ -

Konserwacja techniczna obrazu „Chrystus błogosławiący dzieci” Lucas Cranach

Konserwacja wykonana w ramach autorskiego programu dr Ewy Wiłkojć

Konserwacja obrazu Lucasa Cranacha to – ze względu na daleko idącą degradację i deformację drewnianego podobrazia – proces długotrwały i wymagający olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i stosowania najnowocześniejszych technik badawczych. Obraz w trakcie konserwacji zaprezentowano wybitnym specjalistom z zakresu konserwacji z różnych instytucji muzealnych i naukowych, m.in. The J. Paul Getty Museum w  Los Angeles, The Getty Foundation w Los Angeles, The Getty Research Institute w Los Angeles, The Metropolitan Museum w Nowym Yorku, Indian Council of Conservation Institutes w New Delhi czy Östergötlands Länsmuseum w Linköping w Szwecji, którzy z uznaniem wyrazili się o pracy zespołu konserwatorów.

Znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu obraz Lucasa Cranacha Starszego Chrystus błogosławiący dzieci powstał w roku 1537. To niezwykle cenne dzieło wybitnego przedstawiciela malarstwa renesansu niemieckiego jest jedyną w zbiorach polskich i nieznaną dotąd w literaturze światowej wersją sceny Chrystusa z dziećmi. Obraz – zakupiony od biskupa Ignacego Dubiskiego z Wołynia – znalazł się w zbiorach wawelskich w roku 1920. W okresie wojennym został przeznaczony do wywozu do Niemiec jako jeden z najcenniejszych obrazów polskich. Na Wawel wrócił w roku 1968.

W roku 2012 zakończona została konserwacja estetyczna lica, która przywróciła dziełu formę i kolorystykę maksymalnie zbliżoną do oryginalnej.

Pokaz obrazu po konserwacji odbył się w dniach 6 listopada 2012
do 5 lutego 2013.


Film prezentujący podsumowanie etapów konserwacji:Ewa Wiłkojć „Chrystus błogosławiący dzieci ” Lucasa Cranacha starszego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu w  świetle badań i  działań konserwatorskich

W związku z konserwacją została wydana dwujęzyczna (polsko-angielska) monografia obrazu, która wprowadza dotychczas nieznane przez historyków sztuki dzieło Cranacha do międzynarodowej literatury.


O KONSERWACJI OBRAZU

LUCAS CRANACH STARSZY I OBRAZY CRANACHÓW W POLSCE

Wawel o zmierzchu – Chopinowi

  
Powieksz -


 
Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej na Dziedzińcu Batorego

Edycja III, w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina
czerwiec-sierpień 2010

Organizator - Zamek Królewski na Wawelu
Partner – Grupa Twórcza „Castello”
Kierownictwo artystyczne: Małgorzata Janicka-Słysz

Patronat honorowy - Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

Koncerty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OBCHODY ROKU CHOPINOWSKIEGO www.chopin2010.pl

strona głównado góry