Zamek nieczynny do 27 grudnia 2020

Bezpłatne lekcje - bogata oferta tematów inspirowanych historią i historią sztuki, obyczajami, architekturą

infografika wydarzenia
Od 6 do 30 listopada Zamek Królewski na Wawelu przeprowadzi 120 lekcji muzealnych na platformie Webex.

Lekcje tworzone są dla uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej z całej Polski. Z bogatej oferty tematów inspirowanych historią i historią sztuki, obyczajami, architekturą i innymi interesującymi kontekstami każdy znajdzie coś dla siebie.

WAŻNE INFORMACJE

 1. zajęcia prowadzone są na platformie WEBEX, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.30, 11.00, 12.30 
 2. rezerwacji zajęć należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w Biurze Rezerwacji e-mail bot@wawel.org.pl
  zamawiający (nauczyciel) otrzyma wiadomość mailową z informacjami organizacyjnymi, które powinien przekazać uczestnikom zajęć (uczniom)
  dodatkowo w sprawach organizacyjnych z nauczycielem kontaktuje się pracownik Działu Oświatowego
 3. nauczyciel otrzyma link z muzeum na około pół godziny przed zajęciami i rozsyła go uczniom
  obecność nauczyciela podczas zajęć jest obowiązkowa
 4. zajęcia trwają 45 minut, możliwość przedłużenia zajęć ze względu na kwestie techniczne ok. 10 minut
 5. do rezerwacji lekcji wymagane są następujące dane:
 • temat zajęć (wybrany z listy), dzień i godzina
 • nazwa i nr szkoły, adres szkoły
 • klasa, liczba uczniów
 • nauczyciel (imię i nazwisko), e-mail nauczyciela, telefon nauczyciela

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK
 • 9.30 Strój w dobie renesansu i baroku, Legendy wawelskie, Renesans na Wawelu
 • 11.00 Strój w dobie renesansu i baroku, Legendy wawelskie, Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim
 • 12.30 Strój w dobie renesansu i baroku, Renesans na Wawelu, Gotyk na Wawelu
WTOREK
 • 9.30 Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim, Legendy wawelskie, Moda na Orient
 • 11.00 Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim, Legendy wawelskie, Moda na Orient
 • 12.30 Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim, Gotyk na Wawelu, Moda na Orient
ŚRODA
 • 9.30 Gawęda o rycerzu, Legendy wawelskie, Wawelski świat zwierząt i roślin
 • 11.00 Gawęda o rycerzu, Legendy wawelskie, Wawelski świat zwierząt i roślin
 • 12.30 Gawęda o rycerzu, Ceremonie dworskie, Życie codzienne na zamku

CZWARTEK
 • 9.30 Przedromanizm i romanizm na Wawelu, Kazimierz Wielki i jego czasy, Renesans na Wawelu
 • 11.00 Przedromanizm i romanizm na Wawelu, Kazimierz Wielki i jego czasy, Życie codzienne na zamku
 • 12.30 Renesans, Kazimierz Wielki i jego czasy, Życie codzienne na zamku
PIĄTEK
 • 9.30 Gawęda o rycerzu, Ceremonie dworskie, Wawelski świat zwierząt i roślin
 • 11.00 Gawęda o rycerzu, Ceremonie dworskie, Życie codzienne na zamku
 • 12.30 Gawęda o rycerzu, Ceremonie dworskie, Życie codzienne na zamku
Tematy dla klas I-III

1. Legendy wawelskie

Lekcja muzealna ma na celu zaznajomić uczniów z historią i z legendami wzgórza wawelskiego, z polską kulturą oraz z wyposażeniem ekspozycji. Podczas zajęć prowadzący przybliża sylwetki legendarnych i historycznych postaci związanych z rezydencją, a obiekty muzealne uświadamiają specyfikę oraz wyjątkowość miejsca, jakim jest Zamek Królewski.

2. Życie codzienne na zamku
Celem zajęć jest przybliżenie życia codziennego dawnych mieszkańców zamku, w tym obyczaju, kultury i ceremoniału dworu królewskiego. Prowadzący zwraca uwagę na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji, omawia rolę i obowiązki postaci związanych z rezydencją, unaocznia złożoną organizację życia królewskiego. Lekcja muzealna jest ponadto znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zobrazowanej przez dzieła sztuki.

3. Ceremonie dworskie
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia najważniejsze ceremonie porządkujące przebieg życia dynastii królewskiej. Zajęcia przybliżają ich uroczystą oprawę i związane z nimi atrybuty władzy królewskiej, jakimi były insygnia koronacyjne. Eksponaty prezentowane na wystawie podkreślają podniosłość i rangę tych wydarzeń oraz rolę króla w dziejach państwa.

4. Gawęda o rycerzu
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia szeroko pojęty obyczaj rycerski i rolę kobiet w średniowiecznym społeczeństwie. Uczestnicy poznają obowiązki pazia i giermka oraz przebieg pasowania na rycerza. Na podstawie eksponowanych militariów uczestnicy poznają ewolucję zbroi oraz funkcję i formę wybranej broni białej.

5. Wawelski świat zwierząt i roślin na arrasach przedstawiony
Podczas zajęć uczniowie poznają historię ogrodów i zwierzyńca wawelskiego, a także stan wiedzy o przyrodzie od starożytności do czasów renesansu. Uczestnicy zaznajamiają się z gatunkami roślin i zwierząt ukazanych na arrasach oraz obrazach będących wyposażeniem wnętrz zamkowych.

6. Kazimierz Wielki i jego czasy
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.

Tematy dla klas IV-V

1. Wawelski świat zwierząt i roślin na arrasach przedstawiony
Podczas zajęć uczniowie poznają historię ogrodów i zwierzyńca wawelskiego, a także stan wiedzy o przyrodzie od starożytności do czasów renesansu. Uczestnicy zaznajamiają się z gatunkami roślin i zwierząt ukazanych na arrasach oraz obrazach będących wyposażeniem wnętrz zamkowych.

2. Kazimierz Wielki i jego czasy
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.

3. Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.

4. Przedromanizm i romanizm na Wawelu
Uczestnicy zajęć, przemieszczając się pośród wczesnośredniowiecznych reliktów, mogą zapoznać się z jedną z najstarszych budowli sakralnych powstałych na przełomie X i XI wieku, z detalami architektonicznymi, makietami dawnej zabudowy oraz licznymi znaleziskami z wykopalisk na terenie Wawelu. Na ich przykładzie omawiane będą początki kamiennej zabudowy książęcej i królewskiej rezydencji do końca XII wieku.

5. Gotyk na Wawelu
Zajęcia przybliżają historię przebudowy romańskiego zespołu pałacowego i wawelskiej katedry za czasów panowania Kazimierza Wielkiego i pierwszych królów z dynastii Jagiellonów. W średniowiecznych salach na parterze i w przyziemiu zamku omawiane są charakterystyczne formy architektoniczne gotyku, jak również przemiany związane z rozbudową wawelskiej rezydencji.

6. Renesans na Wawelu
Pierwsza połowa XVI wieku to okres najważniejszych zmian dokonanych w architekturze wawelskiej rezydencji. Na podstawie renesansowych detali, motywów dekoracyjnych, wystroju wnętrz oraz wybranych dzieł uczestnicy zapoznają się z kulturą odrodzenia, z czasem i miejscem jej narodzin, ze szczególnym znaczeniem mecenatu ostatnich Jagiellonów w epoce, która w polskiej historii nazywana jest złotym wiekiem.

7. Strój w dobie renesansu i baroku na portretach wawelskich
Jedwabie i aksamity, stroje haftowane złotymi i srebrnymi nićmi. Zdobne obuwie i różne nakrycia głowy, bogactwo akcesoriów. Wszystkie te elementy staną się znakiem rozpoznawczym nowożytnej mody europejskiej, dla której czymś zupełnie odmiennym będzie ubiór polskiego szlachcica. Na przykładzie portretów uczestnicy zaznajomią się z upodobaniami estetycznymi mody zachodniej i ze specyfiką stroju sarmackiego.

8. Moda na Orient
Zajęcia mają na celu ukazanie fascynacji sztuką i kulturą Orientu, w tym wyrobów z Turcji, Chin i Japonii. Moda na Orient natrafiła w naszym kraju na bardzo podatny grunt, ze względu na istniejące u nas silne wpływy sztuki Bliskiego Wschodu, które szczególnie widoczne były za panowania króla Jana III Sobieskiego. Na lekcji prezentowane są pamiątki związane z bitwą pod Wiedniem oraz porcelana chińska i japońska.

Temat dla klas VI –VIII

Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.

Temat dla klas licealnych

Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.
Szanowni Państwo,
zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam w udoskonaleniu oferty edukacyjnej Zamku.
Plik można pobrać poniżej, a po wypełnieniu odesłać na adres edukacja@wawel.org.pl.

Serdecznie dziękujemy.