Biurko ze skrytką

film o historii Zamku Królewskim na Wawelu jako muzeum i biurku pierwszego Dyrektora - Tadeusza Mańkowskiego
Biurko prof. Tadeusza Mańkowskiego, pierwszego dyrektora muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu (w latach 1945-1951) jest typowym przykładem biedermeierowskiego mebla, uważa się, że jest wyrobem wiedeńskim, datowanym na około 1830 rok.

Prof. Mańkowski był wybitnym historykiem sztuki ze Lwowa, autorem kilkudziesięciu opracowań poświęconych m.in. zagadnieniom wpływów orientalnych w sztuce polskiej, lwowskiej rzeźbie i architekturze barokowej, galerii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jako pierwszy dyrektor po II wojnie światowej stanął wobec wyzwania jakim było urządzenie ekspozycji muzeum – w momencie gdy najcenniejsze dzieła znajdowały się jeszcze w Kanadzie.

Obejrzyj na YouTube