Ceremonie dworskie

dla klas I-III
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia najważniejsze ceremonie porządkujące przebieg życia dynastii królewskiej. Zajęcia przybliżają ich uroczystą oprawę i związane z nimi atrybuty władzy królewskiej, jakimi były insygnia koronacyjne. Eksponaty prezentowane na wystawie podkreślają podniosłość i rangę tych wydarzeń oraz rolę króla w dziejach państwa.

Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny, w sali edukacyjnej w budynku nr 7.
  • słowa kluczowe - klasy szkolne I-III: biskup, chrzest, dynastia, insygnia, katedra, koronacja, marszałek, pogrzeb, Szczerbiec, ślub, tron, uczta
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny oraz w katedrze wawelskiej.