Ważne rocznice

online, platforma Teams

Wokół obrazu Tomasza Dolabelli

Lepanto – 1571, Chocim – 1621. Wokół obrazu Tomasza Dolabelli

  • wydarzenie online, platforma Teams
  • godzina 18:00 – 19:00
  • udział bezpłatny, obowiązuje rezerwacja
Zasady zapisu:

Chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić drogą e-mailową na adres rezerwacja@wawelzamek.pl
Zgłoszenia można przesyłać do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.
W dniu wykładu do godziny 12:00 zostanie przesłany link do wydarzenia.
Jeżeli nie otrzymają Państwo linka do wydarzenia prosimy o kontakt tel. 12 422-51-55, wew. 341

Tłumacz PJM. Potrzebę tłumaczenia na polski język migowy prosimy dodatkowo zgłaszać (minimum 3 dni przed wykładem) drogą e-mailową na adres mprawelska@wawelzamek.pl


7.10.2021 Lepanto 1571. Bitwa, która uratowała Europę czy zwycięstwo bez konsekwencji?

Prowadzenie: dr Łukasz Burkiewicz (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie)
Przez niemal cały XVI wiek basen Morza Śródziemnego był miejscem zmagań Turków z chrześcijanami. W październiku 1571 roku doszło do decydującej bitwy między wielkimi flotami: galer z jednej strony turecką, z drugiej zaś flotą sprzymierzonych w Lidze Świętej państw chrześcijańskich. Bitwa pod Lepanto była ostatnią wielką bitwą galer i jednym z najważniejszych wydarzeń XVI wieku. Wykład przedstawi przyczyny bitwy, przebieg kampanii poprzedzających starcie oraz jej następstwa.

14.10.2021 Chocim 1621, Ostatnia wiktoria hetmana

Prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Krawczuk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)
Wykład poświęcony będzie postaci hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, jego doświadczeniom militarnym i ostatniej bitwie pod jego komendą, czyli batalii chocimskiej stoczonej jesienią 1621 roku. Omówione zostaną uwarunkowania starcia i jego wynik. Przypomniany zostanie życiorys hetmana. W podsumowaniu rozważone zostanie znaczenie bitwy dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

21.10.2021 Bitwy pod Lepanto i pod Chocimiem – obraz Tomasza Dolabelli w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu i jego ikonografia 

Prowadzenie: Jerzy Żmudziński, Historyk sztuki
Wykład poświęcony zostanie niezwykłemu, ogromnych rozmiarów obrazowi przedstawiającemu "Bitwę pod Lepanto", od 1927 roku przechowywanemu jako depozyt archidiecezji poznańskiej w zbiorach wawelskich. Obraz jest niewątpliwym dziełem weneckiego malarza czynnego w Polsce, Tomasza Dolabelli (około 1570–1650). To wyjątkowe malowidło zamówione zostało w 1632 roku przez Bractwo Różańcowe do kaplicy przy kościele Dominikanów w Poznaniu. Wykład dotyczyć będzie historii obrazu i osoby jego twórcy, a także walorów artystycznych i genezy dzieła odwołującego się do sztuki weneckiej. Pokazane zostaną inne przedstawienia tego wydarzenia w sztuce. Wreszcie omówiony zostanie fascynujący problem: czy malowidło istotnie zawiera odniesienia do bitwy wojsk polskich z tureckimi pod Chocimiem w 1621 roku?