Dla nauczycieli

Informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli.
Szanowni Państwo,
opracowujemy materiały dla nauczycieli i wychowawców planujących wizytę lub pragnących powtórzyć oraz ugruntować wiedzę zdobytą podczas zajęć w naszym Muzeum. Pomoce naukowe będą zawierały kluczowe zagadnienia dotyczące omawianego tematu i danej epoki oraz informacje pozwalające poznać charakter tego wyjątkowego miejsca, jakim jest wzgórze wawelskie.