Dotacje ze środków MKDNiS

Zamek Królewski na Wawelu od wielu lat realizuje projekty z udziałem środków publicznych.
Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu
Termin realizacji zadania: 07.09.2020 – 31.07.2022
Zorganizowanie wystawy "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921"
Termin realizacji zadania: 01.01.2021 – 31.12.2021
Zakup czterech obrazów Jakoba Philipa Hackerta
Termin realizacji zadania: 31.12.2021
Modernizacja infrastruktury informatycznej
Termin realizacji zadania: 08.06.2021 – 31.12.2021
Upamiętnienie Traktatu Ryskiego. Powrót dziedzictwa.
Termin realizacji zadania: 10.06.2021 – 31.12.2021
Wawel Otwarty – dostępność cyfrowa Zamku Królewskiego na Wawelu
Termin realizacji zadania: 27.07.2021 – 31.12.2021