Gotyk na Wawelu

dla klas V–VI oraz szkół ponadpodstawowych
Zajęcia przybliżają historię przebudowy romańskiego zespołu pałacowego i wawelskiej katedry za czasów panowania Kazimierza Wielkiego i pierwszych królów z dynastii Jagiellonów. W średniowiecznych salach na parterze i w przyziemiu zamku omawiane są charakterystyczne formy architektoniczne gotyku, jak również przemiany związane z rozbudową wawelskiej rezydencji.
  • słowa kluczowe: Piastowie, prezbiterium, sklepienie krzyżowo-żebrowe, Szczerbiec, transept, tumba, wertykalizm, witraż, zwornik, żebro
Zajęcia odbywają się w Skarbcu Koronnym i w Zbrojowni oraz na zewnętrznym dziedzińcu zamkowym.