Kazimierz Wielki i jego czasy

dla klas I-III
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.
  • słowa kluczowe: Akademia Krakowska, dynastia, fundator, katedra, kielich, koronacja, król, następca tronu, skarbiec, Szczerbiec, zamek średniowieczny
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny i w katedrze wawelskiej.