Kazimierz Wielki i jego czasy

dla klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych
Zajęcia mają na celu przybliżenie postaci Kazimierza Wielkiego jako fundatora, inicjatora przemian gospodarczych i politycznych w kraju. Uczniowie zapoznają się z historią wzgórza wawelskiego w czasach panowania króla poprzez eksponaty muzealne prezentowane w średniowiecznej części zamku.
  • słowa kluczowe: Akademia Krakowska, dynastia, fundator, gotyk, grosz krakowski, katedra, kielich, król, Piastowie, reformator, Skarbiec Koronny, Szczerbiec
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny i w katedrze wawelskiej.