Kultura muzyczna dworu królewskiego

dla klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z rozwojem muzyki polskiej, począwszy od wczesnośredniowiecznych antyfonarzy po muzykę dworską doby renesansu. Uczestnicy śledzą rozkwit muzyki religijnej (tworzonej przy katedrze krakowskiej) i świeckiej, od pierwszych pieśni aż po tańce wykonywane podczas uczt i balów na dworze królewskim.
  • słowa kluczowe: antyfonarz, Walenty Bekwark, Bona Sforza, branle, chorał, galiarda, instrumenty dawne, Jan Kochanowski, Mikołaj Gomółka, pawana, psalm, psałterz, tanecznica, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.