Kurs Przewodnicki

Zamek Królewski na Wawelu organizuje Kurs Przewodnicki dla osób chcących oprowadzać po wystawach Muzeum i trasach na wzgórzu.
Czas trwania kursu – październik 2021– lipiec 2022.
Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym, ilość godzin zajęć – 130.

Cena kursu: 1500 zł
Cena egzaminów (10): 300 zł

Możliwe jest uczestnictwo w kursie bez zdawania egzaminów (w ramach poszerzania wiedzy)
Zapisy od 6 do 17 października br. na adres mailowy kurs@wawelzamek.pl

Wymagane dane: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail

W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu.

Informacje szczegółowe: tel. 12 422 51 55 wew. 450 w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00 
oraz 604 098 002