Zamek nieczynny od 20 marca do 25 kwietnia

Lekcje muzealne online

Na tle gobelinu ustawiono mosiężny czajnik oraz świecznik.
oferta od 26 kwietnia 2021
WAŻNE INFORMACJE
 • lekcje prowadzone są na platformie Teams, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.30, 11.00, 12.30
 • rezerwacji zajęć należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w Biurze Rezerwacji – e-mail rezerwacja@wawelzamek.pl

  W czasie rezerwacji należy podać następujące informacje:
  1. temat zajęć (wybrany z listy) i data/ godzina
  2. o zamawiającym:
  - szkoła: nazwa i nr, adres, klasa, liczba osób
  - nauczyciel: imię i nazwisko, e-mail, telefon nauczyciela

 • opłata za lekcję– 150 zł, płatność przelewem na nr konta bankowego Zamku
 • zamawiający (nauczyciel) otrzyma wiadomość mailową z informacjami organizacyjnymi oraz link do zajęć, który musi przesłać uczniom; obecność nauczyciela podczas lekcji jest obowiązkowa
 • lekcja trwa 45 minut, możliwość przedłużenia zajęć ze względu na kwestie techniczne ok. 10 minut

Tematy i terminy

dla klas I-III

LEGENDY WAWELSKIE
Lekcja muzealna ma na celu zaznajomić uczniów z historią i z legendami wzgórza wawelskiego, z polską kulturą oraz z wyposażeniem ekspozycji. Podczas zajęć prowadzący przybliża sylwetki legendarnych i historycznych postaci związanych z rezydencją, a obiekty muzealne uświadamiają specyfikę oraz wyjątkowość miejsca, jakim jest Zamek Królewski.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 11.00, 12.30
 • CZWARTEK godz. 9.30
 • PIĄTEK godz. 9.30, 12.30
ŻYCIE CODZIENNE NA ZAMKU
Celem zajęć jest przybliżenie życia codziennego dawnych mieszkańców zamku, w tym obyczaju, kultury i ceremoniału dworu królewskiego. Prowadzący zwraca uwagę na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji, omawia rolę i obowiązki postaci związanych z rezydencją, unaocznia złożoną organizację życia królewskiego. Lekcja muzealna jest ponadto znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zobrazowanej przez dzieła sztuki.
 • CZWARTEK godz. 12.30
CEREMONIE DWORSKIE
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia najważniejsze ceremonie porządkujące przebieg życia dynastii królewskiej. Zajęcia przybliżają ich uroczystą oprawę i związane z nimi atrybuty władzy królewskiej, jakimi były insygnia koronacyjne. Eksponaty prezentowane na wystawie podkreślają podniosłość i rangę tych wydarzeń oraz rolę króla w dziejach państwa.
 • CZWARTEK godz. 11.00
GAWĘDA O RYCERZU
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia szeroko pojęty obyczaj rycerski i rolę kobiet w średniowiecznym społeczeństwie. Uczestnicy poznają obowiązki pazia i giermka oraz przebieg pasowania na rycerza. Na podstawie eksponowanych militariów uczestnicy poznają ewolucję zbroi oraz funkcję i formę wybranej broni białej.
 • ŚRODA godz. 9.30
ROŚLINY I ZWIERZĘTA NA ARRASACH
Podczas zajęć dzieci poznają historię arrasów. Poszukują zwierząt i roślin na nich ukazanych. Dowiadują się jak się te zwierzęta i rośliny nazywają. Uczą się, które z nich mogą nazwać egzotycznymi a które fantastycznymi i co to znaczy zwierzę symboliczne.
 • WTOREK godz. 12.30
 • ŚRODA  godz. 12.30
 • CZWARTEK godz. 9.30
WSZYSTKIE ARRASY KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
Podczas zajęć uczniowie poznają historię arrasów, od projektu poprzez warsztat malarski i tkacki do gotowego dzieła. Dowiadują się też o ich fundatorze, królu Zygmuncie Auguście. Poszukują jego monogramu (pierwszych liter imion) na nich umieszczonych. Zaznajamiają się z rodzajami arrasów i ich tematyką.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 11.00
 • CZWARTEK godz.11.00, 12.30

dla klasy IV

PRZED NAMIOTEM WEZYRA
Prowadzący opowiada o bogato zdobionych namiotach tureckich, o ich funkcji i wyposażeniu, jakimi były m.in. dywany i tkaniny ozdobne. Uczniowie zapoznają się z techniką aplikacji oraz z symboliką przedstawień związanych z kulturą Bliskiego Wschodu. W kontekście bitwy pod Wiedniem omawiana jest postać króla Jana III Sobieskiego oraz wezyra Kara Mustafy. Na przykładzie eksponowanych dzieł sztuki Wschodu przybliża się funkcję wezyra jako dowódcy armii tureckiej, przynależne mu oznaki władzy oraz jego ubiór.
 • WTOREK godz.. 9.30

dla klas IV-V

KAZIMIERZ WIELKI I JEGO CZASY
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.
 • ŚRODA godz.9.30
 • CZWARTEK godz.11.00

dla klas IV-VIII

DZIEJE WAWELSKICH ARRASÓW
Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, pozostawił po sobie wspaniałą kolekcję tkanin, która zgodnie z jego wolą stanowi polski skarb narodowy. Tapiserie stanowiły oprawę artystyczną najważniejszych królewskich uroczystości również po śmierci fundatora. Podczas zajęć uczestnicy poznają dzieje królewskiej kolekcji arrasów, ich symbolikę oraz sposób wykonania.
 • WTOREK godz. 11.00
 • ŚRODA godz. 11.00
 • PIĄTEK godz. 9.30, 11.00

dla klasy VI

RENESANS NA WAWELU
Pierwsza połowa XVI wieku to okres najważniejszych zmian dokonanych w architekturze wawelskiej rezydencji. Na podstawie renesansowych detali, motywów dekoracyjnych, wystroju wnętrz oraz wybranych dzieł uczestnicy zapoznają się z kulturą odrodzenia, z czasem i miejscem jej narodzin, ze szczególnym znaczeniem mecenatu ostatnich Jagiellonów w epoce, która w polskiej historii nazywana jest złotym wiekiem.
 • WTOREK godz. 11.00
 • PIĄTEK godz.12.30

dla klasy IV-VI

WĄTKI BIBLIJNE NA ARRASACH KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z tematyką biblijną jednej z największych kolekcji arrasów jaką wykonano na zlecenie ostatniego z Jagiellonów. Na przykładzie tkanin z serii Dzieje pierwszych rodziców, Dzieje Noego, Dzieje Wieży Babel, prowadzący przybliży symbolikę motywów zaczerpniętych ze Starego Testamentu.
 • WTOREK godz. 12.30
 • ŚRODA godz. 12.30
 • CZWARTEK godz. 12.30
 • PIĄTEK godz. 9.30

dla klas IV-VIII, klas licealnych

PAMIĄTKI WAWELSKIE PO KRÓLU JANIE III SOBIESKIM
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.
 • WTOREK godz. 9.30
 • PIĄTEK godz.11.00

KRAKUSEK 2021 — do konkursu dla klas III

Temat tegorocznej XVI edycji „SKARBY WAWELU I KRAKOWA W KAMIENIU I CEGLE ZAKLĘTE” umożliwi poznanie wspaniałych dzieł architektury oraz ich twórców.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 9.30, 11.00
 • WTOREK godz. 9.30, 11.00, 12.30
 • ŚRODA godz. 9.30, 11.00, 12.30
 • CZWARTEK godz. 9.30
 • PIĄTEK godz. 9.30, 11.00, 12.30