Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

Lekcje muzealne online

oferta od 18 stycznia 2021
WAŻNE INFORMACJE
 • lekcje prowadzone są na platformie WEBEX, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.30, 11.00, 12.30
 • rezerwacji zajęć należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w Biurze Rezerwacji – e-mail rezerwacja@wawelzamek.pl

  W czasie rezerwacji należy podać następujące informacje:
  1. temat zajęć (wybrany z listy) i data/ godzina
  2. o zamawiającym:
  szkoła: nazwa i nr, adres, klasa, liczba osób
  nauczyciel: imię i nazwisko, e-mail, telefon nauczyciela

 • opłata za lekcję – 150 zł, płatność przelewem na nr konta bankowego Zamku
 • zamawiający (nauczyciel) otrzyma wiadomość mailową z informacjami organizacyjnymi
 • na około pół godziny przed zajęciami nauczyciel otrzyma link, który prześle uczniom; obecność nauczyciela podczas lekcji jest obowiązkowa
 • lekcja trwa 45 minut, możliwość przedłużenia zajęć ze względu na kwestie techniczne ok. 10 minut

Tematy i terminy

dla klas I-III

LEGENDY WAWELSKIE
Lekcja muzealna ma na celu zaznajomić uczniów z historią i z legendami wzgórza wawelskiego, z polską kulturą oraz
z wyposażeniem ekspozycji. Podczas zajęć prowadzący przybliża sylwetki legendarnych i historycznych postaci związanych z rezydencją, a obiekty muzealne uświadamiają specyfikę oraz wyjątkowość miejsca, jakim jest Zamek Królewski.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 9.30, 11.00, 12.30
 • ŚRODA godz. 12.30
 • CZWARTEK godz. 11.00
 • PIĄTEK godz. 9.30, 12.30
ŻYCIE CODZIENNE NA ZAMKU
Celem zajęć jest przybliżenie życia codziennego dawnych mieszkańców zamku, w tym obyczaju, kultury i ceremoniału dworu królewskiego. Prowadzący zwraca uwagę na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji, omawia rolę i obowiązki postaci związanych z rezydencją, unaocznia złożoną organizację życia królewskiego. Lekcja muzealna jest ponadto znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zobrazowanej przez dzieła sztuki.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 11.00, 12.30
 • WTOREK godz. 9.30, 12.30
 • CZWARTE godz. 9.30, 12.30
CEREMONIE DWORSKIE
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia najważniejsze ceremonie porządkujące przebieg życia dynastii królewskiej. Zajęcia przybliżają ich uroczystą oprawę i związane z nimi atrybuty władzy królewskiej, jakimi były insygnia koronacyjne. Eksponaty prezentowane na wystawie podkreślają podniosłość i rangę tych wydarzeń oraz rolę króla w dziejach państwa.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 9.30
 • WTOREK godz. 11.00
 • CZWARTEK godz. 11.00
GAWĘDA O RYCERZU
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia szeroko pojęty obyczaj rycerski i rolę kobiet w średniowiecznym społeczeństwie. Uczestnicy poznają obowiązki pazia i giermka oraz przebieg pasowania na rycerza. Na podstawie eksponowanych militariów uczestnicy poznają ewolucję zbroi oraz funkcję i formę wybranej broni białej.
 • ŚRODA godz. 9.30, 11.00, 12.30
 • PIĄTEK godz. 9.30, 11.00, 12.30

dla klas I-V

WAWELSKI ŚWIAT ZWIERZĄT I ROŚLIN NA ARRASACH PRZEDSTAWIONY
dla klas I-V
Podczas zajęć uczniowie poznają historię ogrodów i zwierzyńca wawelskiego, a także stan wiedzy o przyrodzie od starożytności do czasów renesansu. Uczestnicy zaznajamiają się z gatunkami roślin i zwierząt ukazanych na arrasach oraz obrazach będących wyposażeniem wnętrz zamkowych.
 • ŚRODA godz. 9.30, 11.00
PRZED NAMIOTEM WEZYRA
dla klasy IV
Prowadzący opowiada o bogato zdobionych namiotach tureckich, o ich funkcji i wyposażeniu, jakimi były m.in. dywany i tkaniny ozdobne. Uczniowie zapoznają się z techniką aplikacji oraz z symboliką przedstawień związanych z kulturą Bliskiego Wschodu. W kontekście bitwy pod Wiedniem omawiana jest postać króla Jana III Sobieskiego oraz wezyra Kara Mustafy. Na przykładzie eksponowanych dzieł sztuki Wschodu przybliża się funkcję wezyra jako dowódcy armii tureckiej, przynależne mu oznaki władzy oraz jego ubiór.
 • PONIEDZIAŁEK godz. 9.30, 11.00, 12.30
 • PIĄTEK godz.9.30
KAZIMIERZ WIELKI I JEGO CZASY
dla klas IV-V
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.
 • ŚRODA godz.9.30, 12.30
 • CZWARTEK godz.9.30, 12.30
STRÓJ W DOBIE RENESANSU I BAROKU NA PORETRETACH WAWELSKICH
dla klas IV-V
Jedwabie i aksamity, stroje haftowane złotymi i srebrnymi nićmi. Zdobne obuwie i różne nakrycia głowy, bogactwo akcesoriów. Wszystkie te elementy staną się znakiem rozpoznawczym nowożytnej mody europejskiej, dla której czymś zupełnie odmiennym będzie ubiór polskiego szlachcica. Na przykładzie portretów uczestnicy zaznajomią się z upodobaniami estetycznymi mody zachodniej i ze specyfiką stroju sarmackiego.
 • ŚRODA godz. 11.00
 • PIĄTEK godz. 11.00
PRZEDROMANIZM I ROMANIZM NA WAWELU
dla klasy V
Uczestnicy zajęć, przemieszczając się pośród wczesnośredniowiecznych reliktów, mogą zapoznać się z jedną
z najstarszych budowli sakralnych powstałych na przełomie X i XI wieku, z detalami architektonicznymi, makietami dawnej zabudowy oraz licznymi znaleziskami z wykopalisk na terenie Wawelu. Na ich przykładzie omawiane będą początki kamiennej zabudowy książęcej i królewskiej rezydencji do końca XII wieku.
 • WTOREK godz. 12.30
GOTYK NA WAWELU
dla klasy V
Zajęcia przybliżają historię przebudowy romańskiego zespołu pałacowego i wawelskiej katedry za czasów panowania Kazimierza Wielkiego i pierwszych królów z dynastii Jagiellonów. W średniowiecznych salach na parterze i w przyziemiu zamku omawiane są charakterystyczne formy architektoniczne gotyku, jak również przemiany związane z rozbudową wawelskiej rezydencji.
 • WTOREK godz. 9.30

dla klasy VI

RENESANS NA WAWELU
Pierwsza połowa XVI wieku to okres najważniejszych zmian dokonanych w architekturze wawelskiej rezydencji. Na podstawie renesansowych detali, motywów dekoracyjnych, wystroju wnętrz oraz wybranych dzieł uczestnicy zapoznają się z kulturą odrodzenia, z czasem i miejscem jej narodzin, ze szczególnym znaczeniem mecenatu ostatnich Jagiellonów w epoce, która w polskiej historii nazywana jest złotym wiekiem.
 • WTOREK godz. 11.00, 12.30
 • PIĄTEK godz. 12.30

dla klas IV-VIII, klas licealnych

PAMIĄTKI WAWELSKIE PO KRÓLU JANIE III SOBIESKIM
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.
 • WTOREK godz. 9.30, 11.00
 • PIĄTEK godz. 11.00
ARRASY KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
Podczas zajęć poznamy bliżej postać króla Zygmunta Augusta – kolekcjonera dzieł sztuki o wspaniałym guście artystycznym. To dzięki niemu w Zamku Królewskim na Wawelu możemy podziwiać niezwykłą kolekcję arrasów – tkanin wykonanych nićmi wełnianymi, jedwabnymi, srebrnymi i złoconymi. Dowiemy się także, jak przebiegał proces ich powstania: czy był pracochłonny; z ilu etapów się składał; ilu rzemieślników i artystów brało w nim udział? Ciekawe przedstawienia kompozycji arrasów będą okazją do poznania przedstawionych tam postaci biblijnych i mitologicznych. Wraz z arrasami wyruszymy w podróż do świata przyrody, a naszymi przewodnikami będą rośliny oraz zwierzęta realne i fantastyczne.
 • CZWARTEK godz. 9.30, 11.00, 12.30