Moda na orient

dla klas IV-VI
klasy szkolne IV-VI
Zajęcia mają na celu ukazanie fascynacji sztuką i kulturą Orientu, w tym wyrobów z Turcji, Chin i Japonii. Moda na Orient natrafiła w naszym kraju na bardzo podatny grunt, ze względu na istniejące u nas silne wpływy sztuki Bliskiego Wschodu, które szczególnie widoczne były za panowania króla Jana III Sobieskiego. Na lekcji prezentowane są pamiątki związane z bitwą pod Wiedniem oraz porcelana chińska i japońska.
  • słowa kluczowe: Chiny, chorągwie, Japonia, Jan III Sobieski, kobierce, namioty, Orient, origami, porcelana, Turcja, wezyr, Wiedeń
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Sztuka Wschodu.