Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Asystent muzealny w Dziale Inwentarzy

Umowa Zlecenie/ Umowa o pracę

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:  
 • posiadasz wykształcenie kierunkowe z zakresu historii sztuki, a także doświadczenie we współpracy w instytucjach kultury 
 • cechuje Cię staranność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone prace i postępowanie tak, aby nie szkodzić dziełu sztuki 
 • jesteś osobą dyspozycyjną i sumienną cechującą się wysoką kulturą osobistą 
 • posiadasz umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole 
 • jesteś otwarty na zdobywanie praktyki i doświadczenia z pracą z muzealiami 
 • komunikujesz się swobodnie w języku angielskim, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
 
 
CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 

 • Organizacja i dokumentacja ruchu muzealiów w kraju i za granicą:  
- prowadzenie uzgodnionej z przełożonym polityki w zakresie współpracy z instytucjami zewnętrznymi (wypożyczenia);  
- załatwianie formalności związanych z wypożyczeniami (korespondencja, uzgodnienia telefoniczne i za pośrednictwem innym mediów, z których sporządzane są notatki);  
- sporządzanie projektów umów wypożyczenia według ustalonych wzorów; 
- sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych; e. aktualizacja danych w zakresie stanu zachowania i wyceny muzealiów we współpracy z właściwymi Działami; 
- organizowanie transportu (wybór najlepszej oferty), zlecanie konwojów i przygotowywanie informacji dla Straży Zamkowej, kurierów i transportu; 
- współpraca z ubezpieczycielami (wybór najlepszej oferty) h. organizacja spraw związanych z odprawą celną nabytków i muzealiów przyjmowanych i wysyłanych za granicę;  
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem zbiorów: 
- prowadzenie księgi ruchu muzealiów 

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów 


OFERUJEMY:  

 • ciekawą pracę w niesamowitym miejscu  
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko 
 • bezpośredni kontakt i pracę z muzealiami 
 • możliwość rozwoju naukowego 
 • udział i tworzenie wydarzeń kulturalnych 
 • pracę w zaangażowanym i życzliwym zespole
Aplikuj na to stanowisko