Sztuka Wschodu nieczynna do odwołania.

Inspektor ds. BHP

Miejsce pracy: Kraków
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • bieżącym informowaniem pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzaniem i przedstawianiem pracodawcy, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • udziałem w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także opracowywaniem wniosków wynikających z powyższych ustaleń i kontrolą ich realizacji (sporządzając niezbędną dokumentację),
 • współpracą z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnieniem właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników
 • organizowaniem badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych Kodeksem Pracy.
SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
 • posiadasz wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie,
 • posiadasz minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  (w przypadku średniego wykształcenia min. 4 -letnie),
 • ukończyłeś szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
  służby bhp,
 • interesuje Cię praca na pół etatu,
 • lubisz pracować z ludźmi, a przekazywanie wiedzy to Twoja pasja,
 • potrafisz dostosować sposób przekazywanych informacji do różnorodnych grup słuchaczy,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne - swoje działania planujesz
  z wyprzedzeniem,
 • z łatwością poruszasz się w procedurach i dokumentacji, a także sam tworzysz przejrzyste zestawienia.
OFERUJEMY:
 • ciekawą pracę w niezwykłym miejscu,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pół etatu),
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku),
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • przyjazną atmosferę w środowisku pracy.
Aplikuj na to stanowisko