Zamek nieczynny do 5 maja

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Miejsce pracy: Kraków
CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:

 •  przygotowywaniem dokumentacji merytorycznej na potrzeby realizacji projektu
 •  współpracą i koordynowaniem nadzoru oraz prac z inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej
 •  bieżącym rozliczaniem kosztorysów oraz udziałem w rozliczeniu końcowym inwestycji
 •  uczestniczeniem w ustaleniu warunków i przygotowywaniu zamówień, a także w odbiorach robót
 •  bieżącym raportowaniem z postępu prac oraz realizacji powierzonych zadań
 •  reprezentowaniem inwestora w zakresie powierzonego obszaru
 •  czuwaniem nad najwyższą jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem pracowników oraz kontrolą dostarczanej dokumentacji
 

SZUKAMY CIĘ JEŚLI: 

 •  posiadasz wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego lub pokrewne
 •  możesz pochwalić się min. 7  letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w obiektach zabytkowych
 •  posiadasz dokumenty potwierdzające odbycie praktyki w obiektach zabytkowych
 •  jesteś czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 •  jesteś mobilny, a dojazdy poza Kraków nie stanowią dla Ciebie problemu

Twoim dodatkowym atutem będzie:
 •  min. podstawowa znajomość obsługi programu AutoCAD
 •  doświadczenie we współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 

OFERUJEMY:

 •  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, na czas określony
 •  czynny udział w realizacji kluczowej dla Zamku Królewskiego na Wawelu inwestycji
 •  możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia
 •  współpracę ze znakomitymi specjalistami oraz doskonałą atmosferę pracy
Aplikuj na to stanowisko