Zamek nieczynny od 20 marca do 25 kwietnia

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Miejsce pracy: Zamek Pieskowa Skała
Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Brać udział w unikatowym projekcie, zmieniającym zamkową przestrzeń? 
Zapraszamy, aplikuj!


CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:

 • przygotowywaniem dokumentacji merytorycznej na potrzeby realizacji projektu
 • współpracą i koordynowaniem nadzoru oraz prac z inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej
 • bieżącym rozliczaniem kosztorysów oraz udziałem w rozliczeniu końcowym inwestycji
 • uczestniczeniem w ustaleniu warunków i przygotowywaniu zamówień, a także w odbiorach robót
 • bieżącym raportowaniem z postępu prac oraz realizacji powierzonych zadań
 • reprezentowaniem inwestora w zakresie powierzonego obszaru
 • czuwaniem nad najwyższą jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem pracowników oraz kontrolą dostarczanej dokumentacji


SZUKAMY CIĘ JEŚLI: 

 • posiadasz wyższe wykształcenie o profilu elektrycznym i telekomunikacyjnym
 • możesz pochwalić się min. 7 - letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w obiektach zabytkowych
 • posiadasz dokumenty potwierdzające odbycie praktyki w obiektach zabytkowych
 • jesteś czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • jesteś mobilny, a dojazdy poza Kraków nie stanowią dla Ciebie problemu
Twoim dodatkowym atutem będzie:

 • min. podstawowa znajomość obsługi programu AutoCAD
 • posiadanie uprawień SEP
 • doświadczenie we współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, na czas określony
 • czynny udział w realizacji kluczowej dla Zamku Królewskiego na Wawelu inwestycji
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia
 • współpracę ze znakomitymi specjalistami oraz doskonałą atmosferę pracy
Aplikuj na to stanowisko