Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: 
  
 • Planowaniem i koordynowaniem pracy podległego zespołu. 
 • Planowaniem, monitorowaniem i kontrolą projektów inwestycyjnych i remontowych. 
 • Prowadzeniem dokumentacji projektowej, bieżące raportowanie o przebiegu prac. 
 • Planowaniem i monitorowaniem wykonania budżetu oraz wydatków projektowych. 
 • Zarządzaniem ryzykiem związanym z realizacją projektów i działań bieżących działu. 
 • Prowadzeniem negocjacji z wykonawcami robót i biurami projektowymi. 
 • Współpracą z urzędami i służbami zewnętrznymi, w przypadku kontroli, audytów. 
 • Bieżącą współpraca z innymi działami organizacji. 
 
SZUKAMY CIĘ, JEŚLI: 
 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie o profilu technicznym) 
 • Możesz pochwalić się min. 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych 
 • Posiadasz min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
 • Doskonale radzisz sobie z harmonogramowaniem, wyznaczaniem priorytetów oraz zarządzaniem ryzykiem 
 • Zarządzałeś budżetem projektowym, w oparciu o sporządzone samodzielnie kosztorysy 
 • Posiadasz bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, zaangażowanie oraz otwartą postawę względem współpracowników 
 • Cechuje Cię nastawienie na optymalizację procesów, wdrażanie zmian oraz dzielenie się wiedzą 
 
Mile widziane: 
Doświadczenie w prowadzeniu projektów/ inwestycji przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
 
OFERUJEMY: 
 • Ciekawą pracę w niesamowitym miejscu 
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko 
 • Otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych 
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, platforma do nauki języków obcych) 
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
 • Możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach; 
Aplikuj na to stanowisko