Inspektor nadzoru branży elektrycznej

Miejsce pracy: Kraków
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów? Zaaplikuj!

Zamek Królewski na Wawelu ogłasza nabór na stanowisko Koordynator techniczny - Inspektor nadzoru branży elektrycznej.SZUKAMY CIĘ, JEŚLI: 

 • posiadasz wyższe wykształcenie techniczne o specjalności elektrotechnika, elektroenergetyka  
 • posiadasz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
 • możesz pochwalić się min. 3 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku Kierownika Budowy, Robót lub Inspektora Nadzoru  
 • jesteś czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 • posiadasz świadectwo kwalifikacji SEP E, D do 1 kV 
 • posiadasz umiejętność harmonogramowania i kosztorysowania  
 • instalacje elektryczne i niskoprądowe (między innymi: SAP, SUG, CCTV, KD, BMS, SSWiN, IT) nie mają przed Tobą tajemnic  
 • cechuje Cię bardzo dobra organizacja pracy, a swoje działania planujesz z wyprzedzeniem  
 • dbasz o wysoką jakość wykonania powierzonych robót oraz dobrą współpracę 
Mile widziane: 
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 
 • doświadczenie we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

TWOJE GŁÓWNE ZADANIA: 

 • przygotowywaniem dokumentacji merytorycznej na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego 
 • współpracą  z inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej 
 • bieżącym rozliczaniem kosztorysów oraz udziałem w rozliczeniu końcowym inwestycji 
 • uczestniczeniem w ustaleniu warunków i przygotowywaniu zamówień, a także w odbiorach robót 
 • bieżącym raportowaniem z postępu prac oraz realizacji powierzonych zadań 
 • czuwaniem nad najwyższą jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem pracowników oraz kontrolą dostarczanej dokumentacji 
 • współpraca z pozostałymi działami w Instytucji 

OFERUJEMY: 
 • ciekawą pracę w niesamowitym miejscu 
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku) 
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach 
 • przyjazną atmosferę w środowisku pracy 
Aplikuj na to stanowisko