Redaktor w Dziale Wydawnictw

Miejsce pracy: Kraków
Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów?
Zaaplikuj!


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
• przygotowaniem do druku publikacji książkowych, serii wydawniczych, czasopism, druków ulotnych
• opracowaniem tekstów naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim
• korektą językową i składową tekstów
• współpracą z grafikiem przy projektowaniu publikacji
• prowadzeniem i koordynacją projektów wydawniczych
• redagowaniem i korektą tekstów związanych z bieżącą działalnością Zamku Królewskiego na Wawelu
• archiwizowaniem dokumentów, plików.

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
• masz wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu humanistycznym (preferowane kierunki: polonistyka, edytorstwo, historia sztuki, historia lub ochrona dóbr kultury)
• potrafisz dobrze redagować teksty naukowe i popularnonaukowe z zakresu humanistyki oraz posiadasz umiejętności korektorskie
• masz wiedzę z zakresu edytorstwa tekstów naukowych i popularnonaukowych
• posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku redaktora, korektora lub redaktora prowadzącego
• znasz biegle gramatykę i ortografię języka polskiego
• spełniasz się przy kierowaniu projektami wydawniczymi
• cechuje Cię dokładność, rzetelność, terminowość, samodzielność w działaniu
• znasz język angielski lub inny język nowożytny w stopniu zaawansowanym
• posługujesz się swobodnie pakietem MS Office
• chcesz stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać wiedzę z różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki
• masz wiedzę z zakresu typografii oraz etapów produkcji książki.

Uwaga: do wniosku aplikacyjnego wymagamy złożenia listy publikacji obejmującej najważniejsze prace redakcyjne i korektorskie wykonane w ostatnich 5 latach (2014–2019), a także zawierającej wykaz koordynowanych projektów wydawniczych (redaktor prowadzący).

OFERUJEMY:
• ciekawą pracę w wyjątkowym miejscu
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• pracę w stale rozwijającym się zespole wydawniczym
• otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych
• atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku)
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
• możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Aplikuj na to stanowisko