Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Specjalista ds. Prewencji

umowa o pracę

Miejsce pracy: Kraków
Główne obowiązki na stanowisku:

 • identyfikacja różnego rodzaju zagrożeń i związanego z nimi ryzyka pod kątem warunków przechowywania i ekspozycji zbiorów;
 • wykonywanie pomiarów, analiz i badań naukowych pod kątem degradacji i ochrony zbiorów wraz z prowadzeniem ich dokumentacji;
 • analiza danych pomiarowych, danych z monitoringu (bieżących i historycznych) wraz z opracowaniem raportów,
 • opiniowanie wypożyczeń obiektów pod kątem warunków środowiskowych;                                                                                           
 • opiniowanie materiałów pod kątem bezpieczeństwa przechowywania i eksponowania muzealiów;
 • podnoszenie istniejących standardów ochrony zbiorów, jak i wypracowywanie nowych;                                                            
 • publikowanie wyników swoich badań w czasopismach naukowych i monografiach, opracowaniach książkowych, prezentowanie na konferencjach naukowych;
 • działania edukacyjne, szkoleniowe oraz popularyzatorskie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (chemia, fizyka lub nauki pokrewne; doktorat będzie dodatkowym atutem);
 • prowadzenie badań z użyciem różnych instrumentów pomiarowych;
 • znajomość technik badawczych i obsługi urządzeń pomiarowych;
 • doświadczenie z zakresu analiz danych i badań materiałów wraz z opracowaniem raportów;
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych;
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

Mile widziane:

 • doświadczenie z zakresu badań obiektów zabytkowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych, nadzorowaniu umów.
Aplikuj na to stanowisko