Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Wartownik - konwojent

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów chroniąc unikalne dzieła sztuki?
Zaaplikuj!

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:

 • ochroną zbiorów i osób przebywających na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu;
 • realizacją zadań, specyficznych dla danego posterunku, wynikających z planu ochrony;
 • uczestnictwem w konwojach muzealiów i mienia Zamku;
 • kontrolą ruchu osobowego i materiałowego na terenie Zamku;
 • obsługą systemu zabezpieczeń i komunikacji;
 • monitorowaniem stanu bezpieczeństwa na terenie wzgórza wawelskiego oraz prowadzeniem działań interwencyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa, ładu i porządku;
 • współpracą z opiekunami ekspozycji w zakresie ochrony zbiorów i ludzi.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:

 • posiadasz aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i pozwolenie na broń;
 • masz praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się bronią, środkami przymusu bezpośredniego i środkami łączności;
 • minimum 3 lata pracowałaś/eś w ochronie;
 • masz co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadasz wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń zabezpieczenia technicznego;
 • jesteś odporny na stres i masz zdolność podejmowania wyważonych decyzji;
 • umiesz i lubisz pracować w zespole;
 • jesteś osobą otwartą, komunikatywną, pozytywnie nastawioną, zaangażowaną, systematyczną i dokładną;
 • swobodnie poruszasz się w środowisku Microsoft Office;
 • sprawnie posługujesz się językiem angielskim.

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę w niesamowitym miejscu;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku);
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
 • przyjazną atmosferę w środowisku pracy.
Na aplikacje czekamy do dnia 30.01.2022r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Aplikuj na to stanowisko