Opowieść o Królowej Jadwidze

dla klasy IV
Prowadzący opowiada legendy o Świętej Jadwidze oraz podaje fakty historyczne związane z jej osobą – przybycie do Krakowa, jej koronację, początki panowania, przybycie Władysława Jagiełły, jego chrzest i ślub z Jadwigą. Uczniowie zapoznają się z pozostałościami zamku i katedry wawelskiej z okresu średniowiecza.
  • słowa kluczowe: dobroczynność, herb, Jadwiga Andegaweńska, jałmużna, Kazimierz Wielki, koronacja, Litwa, Ludwik Andegaweński, monogram, Szczerbiec, Władysław II Jagiełło
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny i w katedrze wawelskiej.