Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim

dla klas IV- VI i szkół ponadpodstawowych
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.
  • słowa kluczowe: chorągwie tureckie, głownia szabli Kara Mustafy, husaria, Maria Kazimiera, miecz i kapelusz poświęcany, namioty, odsiecz, płaszcz Kawalera Orderu Świętego Ducha, „przedmurze chrześcijaństwa”, Zulfikar
Zajęcia odbywają się w Komnatach Reprezentacyjnych, w miejscu ekspozycji Sztuka Wschodu oraz w Skarbcu Koronnym.