Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Informacje o Projekcie

logotyp POiS, logotyp Beneficjent, Logotyp UE

Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”

Celem strategicznym projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej zabudowy Wzgórza Wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów o istotnym znaczeniu kulturowym i historycznym, na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.

Celem ogólnym projektu jest remont zabytkowej infrastruktury Wzgórza Wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów wraz z dostosowaniem przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Planowane efekty:

  • Bezprzewodowy system indywidualnej ochrony eksponatów połączony z  telewizją dozorową
  • Budowa windy dla niepełnosprawnych
  • Konserwacja architektury oraz tynków Dziedzińca Arkadowego
  • Remont instalacji oświetlenia krużganków
  • Monitoring i ocena zagrożeń deterioracyjnych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w celu wprowadzenia wytycznych dla lepszej ochrony zbiorów
  • Konserwacja prewencyjna dotycząca badania warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach i w magazynach Zamku Królewskiego na Wawelu
  • Zaprojektowanie i wykonanie nowych gablot w Skarbcu Wawelskim
  • Adaptacja pomieszczeń budynku na Multimedialne Centrum Informacyjne
  • Stworzenie nowej wystawy stałej „Wawel Odzyskany”

Grupy docelowe:

- uczniowie i studenci
- rodzice
- seniorzy i niepełnosprawni
- osoby pracujące
- turyści krajowi i zagraniczni

Całkowita wartość projektu: 29 815 140,35 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 21 391 590,99 PLN
Dofinansowanie projektu z MKiDN: 3 774 986,65 PLN


VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać na stronie Instytucji Zarządzającej

www.mapadotacji.gov.pl