Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Wawelskie projekty

Zamek Królewski na Wawelu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych z udziałem środków publicznych, a także we wdrażaniu projektów tzw. miękkich, ukierunkowanych na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej, prowadzenie prac badawczych oraz konserwacyjnych przy zabytkach.


  Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej
V 2014-IV 2016
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)
całkowity koszt 12 792 512,00 zł
Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu
2009-2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
całkowity koszt 15 981 838,93 zł
  Wielokulturowa Rzeczpospolita
w czasach Zygmunta Augusta

IV 2015-IV 2016
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)
całkowity koszt 1 327 852 zł
  Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu
2014-2015

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)
całkowity koszt 953 051,90 zł
  Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych
2009-2011
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)
całkowity koszt 683 648,00 zł