OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Sklep

Acta Archaeologica Waweliana I

Cena detaliczna: 0.00 PLN

Wyczerpane
Publikacja jednotematyczna, zawiera opracowanie Janusza Firleta Stratygrafia kulturowa na stanowisku Kraków - Wawel, rejon VIII (międzymurze) w świetle badań wykopaliskowych.
Autor próbuje odtworzyć, od wczesnego średniowiecza aż po czasy najnowsze, przemiany w topografii obszaru nad Smoczą Jamą na wzgórzu wawelskim, a następnie umieszcza je w systemie chronologii względnej i absolutnej. Uwypukla tematykę założeń obronnych drewniano-ziemnych i murowanych, których ostatni etap stanowią zachowane do dziś umocnienia austriackie.
Streszczenie w języku angielskim

Stron: 116

Ilustracji: 24, 2 plany, 27 tablic

Format: A4

Data wydania: 1993

Tom: I

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: