Sklep

Acta Archaeologica Waweliana IV

Cena detaliczna: 18.00 PLN

Wyczerpane
Opracowanie, autorstwa Jana Bromowicza i Janusza Magiery, dotyczy wczesnośredniowiecznego budownictwa na wzgórzu wawelskim. Tu pojawiły się pierwsze kamienne budowle, w większości monumentalne, których wzniesienie wymagało umiejętności w pozyskiwaniu skały, jego obróbki, a przede wszystkim zastosowania nowego materiału wiążącego. Wszystkie dostępne budynki zostały przez autorów przebadane, a dla niedostępnych obiektów archeologicznych prowadzono kwerendy i poszukiwano odpowiednich informacji w dotychczasowej literaturze. Zebrana wiedza została uporządkowana i każda budowla opisana pod kątem formy zastosowanego materiału, jego charakteru petrograficznego na podstawie badań makro- i mikroskopowych. Publikacja ilustrowana licznymi fotografiami, mikrofotografiami i wykresami; streszczenie w języku angielskim.

Stron: 52

Data wydania: 2009

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: