Sklep

Arrasy Zygmunta Augusta

Cena detaliczna: 25.00 PLN

Wyczerpane
Publikacja o arrasach króla Zygmunta Augusta, największym renesansowym zespole tapiserii, zrealizowanym dla jednego zleceniodawcy.
Arrasy ostatniego Jagiellona, powstałe w Brukseli, około 1550-1560, w ciągu dziejów zyskały miano polskiego „skarbu narodowego”.
Popularny tekst przynosi zwięzłą informację o rozmiarach królewskiej kolekcji, jej częściach składowych, charakterze poszczególnych serii i ich funkcjach, wreszcie – o stylu i autorstwie malarskich projektów tkanin oraz o historii zbioru. Komentarz przybliża czytelnikowi problematykę artystyczną i intelektualną zawartą w zygmuntowskich tapiseriach, pomaga lepiej zrozumieć i docenić ich piękno i historyczne znaczenie.
Główny nacisk położono na wizualną prezentację kolekcji. Stronę graficzną albumu opracowano z myślą o unaocznieniu niezwykłych jej walorów – monumentalnych scen biblijnych, portretowych głów, wspaniałych krajobrazów ze zwierzętami, utrwalonego w arrasach nowożytnego atlasu roślin.
Książka ma formę małego albumu, ze spisem plansz poszerzonym o dane katalogowe reprodukowanych dzieł, słownikiem terminologicznym i wykazem ważniejszej literatury przedmiotu.

Stron: 96

Ilustracji: 63

Format: 26,5 x 23 cm

Data wydania: 2007

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: