We wtorki wystawy czynne do 14:00

Sklep

Badania i konserwacja obrazów z wieków XIV-XVI z kolekcji Lanckorońskich

Cena detaliczna: 199.00 PLN

dodaj do koszyka
Publikacja omawiająca szeroko pojęte działania badawcze i konserwatorskie, obejmujące 87 dzieł włoskich z kolekcji Lanckorońskich, prowadzone w latach 1994-2010 w Zamku Królewskim na Wawelu. Wydawnictwo stanowi wnikliwą prezentację największego w dziejach polskiej konserwacji zespołu prac nad obrazami włoskimi na podłożu drewnianym. Wyniki badań jak i opis przeprowadzonych działań konserwatorskich to niezwykle ważne opracowanie dla przyszłych prac badawczych i konserwatorskich w zakresie malarstwa włoskiego na drewnie.
Ofiarowana narodowi polskiemu przez prof. Karolinę Lanckorońską część zachowanej kolekcji dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych, zgromadzonych przez jej ojca Karola Lanckorońskiego, jest obecnie największym w Polsce i znaczącym w skali europejskiej zbiorem dzieł wczesnego malarstwa włoskiego. Ten wyjątkowy zbiór dzieł powstałych w wiekach XIV - XVI został przywrócony środowisku naukowemu oraz szerokiej publiczności, a wieloletni program badawczo-konserwatorski obejmujący gotyckie i renesansowe obrazy z kolekcji Lanckorońskich stał się pierwszym, interdyscyplinarnym i tak szeroko potraktowanym - zarówno pod względem skali zadania, jak i zakresu prowadzonych prac - przedsięwzięciem w dziejach polskiego muzealnictwa.
Publikacja zawierająca prezentację badań technologicznych i prac konserwatorskich jest niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko w polskim środowisku konserwatorskim, ale także w skali światowej. Wydanie tego typu pozycji, poza upublicznieniem wykonanych na najwyższym poziomie prac badawczo-konserwatorskich, jest również jeszcze jednym hołdem złożonym Donatorce.

Study and Conservation of Paintings of the 14th through 16th Centuries from the Lanckoroński Collection

The focus of this publication is a group of Italian Renaissance paintings from the Lanckoroński Collection preserved at Wawel Royal Castle. From 1994 to 2010, the 87 panel paintings were the subject of a wide-ranging program of scientific examination and conservation. The findings and treatments presented in detail in this volume are the results of the largest conservation of panel paintings ever carried out in Poland and constitute a major contribution to the conservation of work on wooden supports.
Donated to the Wawel museum by Karolina Lanckorońska along with a large number of other works of art, the set of early Italian Renaissance panel paintings is one of the significant collections of its kind in Europe and the largest in Poland. The collection of pictures of the 14th through 16th centuries was amassed by her father, Karol Lanckoroński.

stron/pages: 558

ilustracji/illustrations: 714

format: 26 x 28 cm

oprawa/cover: miękka ze skrzydełkami/softcover with flaps

data wydania/date of publication: 2020

wydawnictwo/publisher: Zamek Królewski na Wawelu/Wawel Royal Castle

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: