Sklep

Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory (oba tomy)

Cena detaliczna: 80.00 PLN

Cena po rabacie: 50.00 PLN

dodaj do koszyka
To pierwsze tak obszerne, wyczerpujące opracowanie historii kolekcji Karola Lanckorońskiego i jednocześnie pierwszą próbą rekonstrukcji rozproszonych dziś zbiorów. Katalog zestawiony w tomie II (1264 pozycje: malarstwo, rzeźba, miniatura) ukazuje zarówno bogactwo i charakter zbiorów. Autorka wykorzystała liczne źródła archiwalne w językach: niemieckim i francuskim (korespondencja Karola Lanckorońskiego i jego spuścizna zachowane w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu, spisy kolekcji z czasów II wojny światowej przechowywane w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Wiedniu i Archiwum Federalnym w Koblencji, dokumenty rodzinne z prywatnego archiwum w Monachium), a w bogatym materiale fotograficznym (łącznie 653 fotografie) znalazło się wiele nieznanych dotąd fotografii archiwalnych.

Tom I - historia kolekcji – od jej początków w roku 1815, kiedy Kazimierz Rzewuski zakupił obrazy ze spuścizny po ostatnim królu Polski (ich znaczna część znajduje się dziś w Zamku Królewskim w Warszawie) – do roku 1950, kiedy zbiory, odzyskane po II wojnie światowej przez spadkobierców Karola uległy rozproszeniu. Autorka przedstawia proces formowania się kolekcji – stopniowe wzbogacanie jej o kolejne nabytki, pozyskiwane tak podczas wypraw archeologicznych i podróży, po zakupy z prywatnych zbiorów, bezpośrednio od współczesnych artystów, a także licytowane na aukcjach, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu w. XIX i początku w. XX. W I rozdziale zaprezentowana została sylwetka Karola Lanckorońskiego, rozdział II poświęcony jest zbiorom Rzewuskich
i Potockich, rozdział III – formowaniu się kolekcji Karola Lanckorońskiego w oparciu m.in. o źródła archiwalne, wiedeńską prasę i pamiętniki z końca w. XIX i początku w. XX oraz dawne katalogi aukcyjne zachowane w bibliotece Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) w Paryżu. Rozdział IV to prezentacja wiedeńskiego pałacu Lanckorońskich w stanie z roku 1903, z wyeksponowaniem roli, którą pełnił w kulturalnym i artystycznym życiu Wiednia, rozdział V i VI to rekonstrukcja losów kolekcji podczas II wojny światowej i w latach 1945–1950. Tom jest bogato ilustrowany zarówno fotografiami archiwalnymi (zdjęcia rodzinne oraz fotografie dzieł sztuki znajdujących się niegdyś w wiedeńskiej rezydencji Lanckorońskich) jak też współczesnymi (dzieł, znajdujących się dziś w muzeach tak polskich, jak zagranicznych).

Tom II – katalog dawnej kolekcji Karola Lanckorońskiego – to próba odtworzenia zasobów kolekcji (malarstwo, rzeźba, miniatury). Zestawiony został m. in. na podstawie spisu kolekcji z r. 1895, inwentarzy z lat: 1939, 1942, 1945, 1947 i 1950, fotografii archiwalnych, a także publikowanych katalogów wystaw i zbiorów, tak dawnych, jak współczesnych. Noty zawierają podstawowe informacje służące identyfikacji dzieł (w tym oznaczenia pochodzące ze sporządzanych w różnym czasie inwentarzy), wybór literatury oraz fotografie (opatrzono nimi 40 % haseł).
Książka przyczyni się niewątpliwie nie tylko do znacznego poszerzenia wiedzy o dziejach zbiorów, lecz także do pełniejszego rozpoznania zasobów kolekcji i umożliwi identyfikację należących do niej niegdyś dzieł, znajdujących się dziś – być może – w zbiorach publicznych i prywatnych na całym świecie. Książka została wydana również w języku angielskim:

Opracowanie redakcyjne - Maria Reklewskia, projekt - Danuta Skowron.

Stron: 520 (tom I) i 320 (tom II)

Ilustracji: 168 ilustracji barwnych i czarno-białych (tom I) i 485 ilustracji barwnych i czarno-białych (tom I

Oprawa: twarda

Tom: I - historia kolekcji i II - katalog kolekcji

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: