Sklep

Studia do Dziejów Wawelu - Kończący serię Tom V

Cena detaliczna: 0.00 PLN

Wyczerpane
SPIS TREŚCI
K. Kuczman: J.T. Petrus, Jerzy Szablowski 1906-1989. Spis publikacji Jerzego Szablowskiego
W. Heflik, K. Matl: Charakterystyka geologiczna jaskini Smocza Jama na Wawelu.
J. Piaskowski:  Technologia wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych ze wzgórza wawelskiego
K. Wasylikowa: Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych
J. Kalinowska:  Kaplica Jana Hinczy w katedrze na Wawelu i jej malowidła ścienne
K. Targosz, Kaplica biskupa Jakuba Zadzika w katedrze na Wawelu i jej architekt Sebastian Sala
I. Burnatowa:  Płaszcz kawalera Orderu Św. Ducha ofiarowany królowi Janowi III Sobieskiemu
J. Szablowski: Nieznane i mało znane plany katedry wawelskiej (ich znaczenie dla dziejów Wawelu i topografii zabytku)
MISCELLANEA
Z. Pianowski: W sprawie sporu o fundację katedry gotyckiej na Wawelu
Z. Fuiński: Uwagi o wawelskiej zbroi turniejowej
M. Hennel-Bernasikowa: Dziewiętnasty arras biblijny z kolekcji króla Zygmunta Augusta
J.T. Petrus: Strzelba z 1615 r. w zbiorach wawelskich
M. Hennel-Bernasikowa: Dwa gobeliny według projektów Jacoba Jordaensa w zbiorach wawelskich
R. Skowron: Towarzystwo Dobroczynności. Organizacja i działalność Ogólnego Domu Schronienia Ubogich na Wawelu (1816-1846)
B. Fischinger: Obraz Saturnina Świerzyńskiego "Wnętrze katedry wawelskiej"
L. Lameński: Muzeum Narodowe i Lapidarium na wzgórzu wawelskim w przeistoczonym gmachu poszpitalnym
K. Wilkus: Odkrycie grobów królewskich w katedrze wileńskiej
Streszczenia w języku francuskim.

Stron: 584

Ilustracji: 249

Format: A4

Data wydania: 1991

Tom: V

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: