Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

Sklep

Studia Waweliana T. XV

Cena detaliczna: 30.00 PLN

Wyczerpane
Studia Waweliana, t. XV
Spis treści
ANDRZEJ KUKLIŃSKI
Relikty pieca typu hypocaustum odkryte na Wawelu; Relics of a Hypocaust-Type Stove Discovered on Wawel Hill
MAGDALENA PIWOCKA
W kręgu mistrzów włoskiego cinquecenta. Michiel Coxcie i temat heroiczny; In the Circle of the Masters of the Italian Cinquecento. Michiel Coxcie and the Heroic Theme
MAGDALENA PIWOCKA
Echa antyku w arrasach króla Zygmunta Augusta. Rodowód jednego gestu; Echoes of the Antique in the Tapestries of Sigismund Augustus. The Origins of One Gesture.
SEBASTIAN DUDZIK
„Procesja eucharystyczna” w zbiorach wawelskich. Okoliczności powstania rysunku, problem zleceniodawcy i przeznaczenia. Nowa propozycja atrybucji; „The Eucharistic Procession” in the Wawel Collections – a Pictorial Report or a Sketch for a Larger Work? The Issue of the Client, Use, and Attribution
OJCUMIŁA SIERADZKA-MALEC
Kurdybany wawelskie w świetle międzywojennych archiwaliów. Zarys problematyki; Wawel Cordovan Leather in the Light of Interwar Archive Material: An outline of issues
DOMINIK ZIARKOWSKI
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej; The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral.
JADWIGA GWIZDAŁÓWNA
Brama Bernardyńska na Wawelu; The Bernardyńska Gate on Wawel Hill
PIOTR M. STĘPIEŃ
Jakie herby znajdują się na bramie zwanej Herbową?; What Coats of Arms are There on the Gate Called Herbowa?
Varia
IRENA KANIEWSKA: Wawelskie statki kuchenne
OLIWIA BUCHWALD-ZIĘCINA
Portret Władysława Jagiełły – badania technologiczne i konserwacja obrazu

Stron: 134

Ilustracji: 143

Format: A4

Oprawa: miękka

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: