Sklep

Studia Waweliana - Tom XIV

kategoria: Wydawnictwa » Studia Waweliana

Seria wydawnicza: Studia Waweliana

Cena detaliczna: 40.00 PLN

Cena po rabacie: 10.00 PLN

dodaj do koszyka
SPIS TREŚCI
Tomasz Ratajczak: Udział Mistrza Benedykta w nowożytnej przebudowie zamku wawelskiego
The Role of Master Benedict in the Renaissance Modifications to the Wawel Castle (Summary)
Marcin Fabiański: Wawelskie wirydarze Zygmunta Starego
King Sigismund’s Pleasure Gardens on the Wawel Hill (Summary)
Magdalena Ozga: Zespół haftowanych tkanin liturgicznych fundacji Anny z Sanguszków Radziwiłłowej
A Set of Embroidered Liturgical Cloths Founded by Anna Radziwiłł née Sanguszko (Summary)
Zbigniew Michalczyk: „Szkicownik” Michała Stachowicza oraz nieznane materiały dotyczące gabinetu historycznego Jana Pawła Woronicza i „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia”
Michał Stachowicz’s ‘‘Sketchbook’’ in the Wawel Royal Castle’s Collection and Unknown Material Concerning the Historical Study of Jan Paweł Woronicz and “Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia” (Summary)
Janusz S. Nowak: Kaplica książąt Czartoryskich w katedrze na Wawelu (1871–1939)
The Chapel of the Princes Czartoryski in the Wawel Cathedral (1871–1939) (Summary)
Joanna Winiewicz-Wolska: Początki wiedeńskiej kolekcji Karola Lanckorońskiego1815–1874; The Beginnings of the Viennese Collection of Karol Lanckoroński 1815–1874 (Summary)
Joanna Winiewicz-Wolska: Karol Lanckoroński i jego „marchand amateur”;
Karol Lanckoroński and His „marchand amateur” (Summary)
Marcin Biborski, Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński: Nowe badania nad Szczerbcem – mieczem koronacyjnym królów polskich
New Research on the Szczerbiec – the Coronation Sword of Kings of Poland (Summary)
Varia
Agnieszka Janczyk: Obrazy i rysunki Jana Matejki w zbiorach wawelskich
Agnieszka Janczyk: Przedstawienia kaplic w katedrze na Wawelu w twórczości Saturnina Świerzyńskiego
Magdalena Piwocka: Andrzej Ciechanowiecki i dziedzictwo Słonimia
Andrzej Bochniak: Dzwony wieży Wikaryjskiej katedry na Wawelu.
Sponsorzy, Darczyńcy i Patroni Medialni Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 2007–2008
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 2007–2008
Wykaz skrótów, indeks nazwisk

Stron: 302

Ilustracji: 192

Format: A4

Data wydania: 2009

Tom: XIV

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: