Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

Sklep

Wawel. Kronika dziejów, t. 1

Cena detaliczna: 30.00 PLN

Wyczerpane
Kronika zawiera chronologiczne zestawienie różnorodnych wydarzeń składających się na bogatą przeszłość Wawelu. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Intencją autora było przekazanie Czytelnikom pewnego całościowego obrazu historii wzgórza wawelskiego, na którą składały się obok wydarzeń o znaczeniu ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym sprawy związane z życiem dworu królewskiego, kapituły katedralnej i mieszkańców wzgórza. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono dziejom zabudowy Wawelu, pracom konserwatorskim oraz stworzeniu kolekcji dzieł sztuki. Autor wprowadza często cytaty z tekstów źródłowych w celu przybliżenia Czytelnikom atmosfery wydarzeń. Publikację zamykają wykazy książąt krakowskich i królów polskich, koronacji królewskich, biskupów krakowskich, także plany zamku królewskiego i katedry oraz obszerna bibliografia.

Stron: 368

Ilustracji: 192

Format: 19,5 x 26 cm

Data wydania: 2001

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: