Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

Sklep

Wzgórze wawelskie w słowie i w obrazie – z badań nad kulturą wieku XIX

Cena detaliczna: 30.00 PLN

Wyczerpane

Tom studiów będący owocem sesji naukowej, pod tym samym tytułem,  zorganizowanej w roku 2012 na Zamku Królewskim na Wawelu. Teksty dziesięciu badaczy i pracowników muzeów, bibliotek oraz archiwów krakowskich są poświęcone szerokiej gamie problemów z zakresu XIX-wiecznej kultury związanej ze wzgórzem – jego obecności w ówczesnej prasie, pamiętnikach, dokumentach oraz źródłach archeologicznych. Tom wzbogaca omówienie ikonografii Wawelu oraz przybliża znaczenie katedry krakowskiej w świadomości społecznej po utracie niepodległości.

Spis treści:

I – WAWEL  W  SZTUKACH  PLASTYCZNYCH    
1.  Zbigniew Michalczyk
, Wawel w twórczości Michała Stachowicza (Wawel in the Works of Michał Stachowicz)
2. Agnieszka Janczyk
, „Z przeszłości całej zostały tylko świetne wspomnienia” – obraz wzgórza wawelskiego w twórczości Saturnina Świerzyńskiego
(“The Past Left Only Glorious Memories”: The Image of the Wawel in theWorks of Saturnin Świerzyński)
3. Joanna M. Dziewulska, „Młoszowy z Wawelem równać się nie godzi”. Inspiracje  wawelskie wromantycznej siedzibie Juliusza Florkiewicza. Streszczenie (“Młoszowa Is No Match for Wawel”: Wawel Inspirations in the Romantic Residence of Juliusz Florkiewicz. Summary) 

II – WAWEL  W  SŁOWIE
4. Halina Billik
, Obraz katedry wawelskiej na łamach „Czasu” w 2. połowie XIX wiek
(The Image of the Wawel Cathedral as Presented in the Newspaper Czas in theSecond Half of the 19th Century)
5. Bożena Lesiak-Przybył
, Wzgórze wawelskie w Dzienniku Aleksandry Czechówny. Wypisy
zlat 1857-1918 (The Wawel Hill in Aleksandra Czechówna’s Diary: Excerpts from 1857–1918)

III - WAWEL W DOKUMENTACH  HISTORYCZNYCH  I ARCHEOLOGICZNYCH
6.Andrzej Kukliński, Wawel jako cytadela twierdzy Kraków w świetle badańarcheologicznych (Wawel as the Citadel of Fortress Cracow (Festung Krakau) in Light of Archaeological Research)
7. Monika Andrasz-Mrożek, Starania władz miejskich Krakowa o przywrócenie  świetnościwzgórzu wawelskiemu w okresie od połowy wieku XIX do roku 1914   (The Efforts Undertaken by the City Authorities of Cracow from the  Second Half of the 19th Century to 1914 to Restore the Wawel Hill to Its Former Glory)

IV – KATEDRA  W  ŚWIADOMOŚCI  NARODU  W  WIEKU XIX
8. Weronika Rostworowska
, Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego a nekropolia wawelska na przełomie XVIII i XIX  wieku
(The Funerary Monument of Count Michał Bogoria Skotnicki and the Wawel Necropolis at the Turn of the 18th and 19th Centuries)
9. Bernadeta Wilk, Pożegnanie Wieszcza. Uroczystości mickiewiczowskie na Waweluw 1890 roku  (Farewell to the Poet: The Funeral Ceremony of Adam Mickiewicz at Wawel in 1890
10. Krzysztof J. Czyżewski,W dobie przemian. Uwagi o katedrze krakowskiej w XIX stuleciu   (The Krakow Cathedral – From “State” Church to “National” Shrine)       


 

 

     

 
 

 

 
 

    

         

 
 

       

Stron: 180

Ilustracji: 51

Format: 16,5 x 24 cm.

Oprawa: miękka

Data wydania: 2014

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: