Przedromanizm i romanizm na Wawelu

dla klas V-VI oraz szkół ponadpodstawowych
Uczestnicy zajęć, przemieszczając się pośród wczesnośredniowiecznych reliktów, mogą zapoznać się z jedną z najstarszych budowli sakralnych powstałych na przełomie X i XI wieku, z detalami architektonicznymi, makietami dawnej zabudowy oraz licznymi znaleziskami z wykopalisk na terenie Wawelu. Na ich przykładzie omawiane będą początki kamiennej zabudowy książęcej i królewskiej rezydencji do końca XII wieku.
  • słowa kluczowe: apsyda, dynastia, empora, katedra, kolumna, krypta, palatium, plecionka, rotunda
Zajęcia odbywają się w miejscu ekspozycji Wawel Zaginiony.