W Lipcu i Sierpniu ekspozycje Zamku czynne do 19.00

"Skarby epoki Piastów"

Po wystawie oprowadza Dariusz Nowacki.