Śladami Świętej Jadwigi Andegaweńskiej – królowej polski

dla klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych
W salach zamkowych z okresu średniowiecza prowadzący przypomina fakty historyczne leżące u podstaw wyboru Jadwigi na tron Polski. W Sali Jadwigi i Jagiełły opowiada o jej koronacji i początkach panowania, o przybyciu Władysława Jagiełły, o jego chrzcie i ślubie z Jadwigą. Omawiany jest okres wspólnego panowania obojga władców w publicznym i prywatnym aspekcie.
  • słowa kluczowe: dobroczynność, herb, Jadwiga Andegaweńska, jałmużna, Kazimierz Wielki, koronacja, Litwa, Ludwik Andegaweński, monogram, Szczerbiec, Władysław II Jagiełło
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Skarbiec Koronny i w katedrze wawelskiej.