Szkoły podstawowe - klasy I‒III

Zajęcia polegają nie tylko na omawianiu poszczególnych zabytków, ale także zachęcają do czynnego udziału w dyskusji. Ich forma, wzbogacona materiałem ilustracyjnym jest zrozumiałym sposobem na zapoznanie odbiorców z ekspozycją i z historią Zamku.
Wśród tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową, jak i zagadnienia wykraczające poza nią.

Prosimy o punktualne przybycie na ekspozycję.